Bild
En sköterska och en äldre kvinna står tillsammans på en gata och pratar.
I personcentrerad vård ses patienter som personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och dem som arbetar inom hälso- och sjukvården.
Foto: Daniel Persson, EY Doberman
Länkstig

Sex år till för Centrum för personcentrerad vård (GPCC) – satsar mot Europa

Publicerad

Sedan starten 2010 har Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet medverkat till en omfattande omställning inom vården, där patienten i allt högre grad involveras som en partner i sin egen vård. När universitetet nu ger GPCC fortsatt uppdrag i ytterligare sex år är siktet inställt på Europa.

GPCC har i mer än tio års tid medverkat till att etablera personcentrerad vård som ett centralt begrepp inom hälso- och sjukvården. Personcentrerad vård är en grund för den omställning till nära vård som idag sker i hela Sverige.

Bild
Joakim Öhlén porträtt
Joakim Öhlén

– Under de kommande åren har vårt forskningscentrum en viktig roll att spela i förändringsprocessen mot nära vård. Vi har märkt en markant ökning av förfrågningar om samverkan från myndigheter, regioner, patientföreningar och andra organisationer som arbetar med denna omställning, säger Joakim Öhlén, centrumföreståndare för GPCC och professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet.

Lovord från externa experter

Universitetets beslut att förlänga GPCC:s uppdrag baseras på en rapport av externa utvärderare. I rapporten framhålls att forskning vid GPCC stödjer omställningen av personcentrerad vård från teori till praktik. De externa utvärderarna lyfter också fram den tvärvetenskapliga bredden inom forskningen som föredömlig, likaså det Personråd med patienter och närstående som GPCC etablerat.

Siktet inställt mot Europa

GPCC siktar nu på att bli ett europeiskt nav för forskning, utbildning, innovation och nyttiggörande för hälso- och sjukvårdens omställning till personcentrerad vård. För att nå detta har tre nya fokusområden identifierats:

  • utveckling, anpassning och utvärdering av personcentrerad vård
  • möjliggörande av omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg
  • utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänhet och hälso- och sjukvårdens organisationer.

I partnerskap med flera aktörer ska GPCC förbättra kontinuiteten i vårdkedjan. Fysiska möten mellan patient och personal kompletteras av digitala arbetssätt och verktyg, som också ska göras tillgängliga på fler språk. Samverkan omfattar både aktörer inom hälso- och sjukvård och informell vård och omsorg inom familj liksom organisationer i civilsamhället.

Personråd medverkar i forskning

GPCC:s Personråd med patienter och närstående bidrar direkt till forskningen inom centrumet, och har stor betydelse för relevansen av forskningsresultaten. Håkan Hedman, är ordförande i Personrådet och även ordförande i Njurförbundet:

Bild
Håkan Hedman porträtt
Håkan Hedman

– Personcentrerad vård innebär att patienten ses som en person och inte ett objekt. Som patient är man en partner och medskapare som bidrar till utveckling av vården och forskningen. Idag finns personcentrerad vård på agendan i flera sammanhang bland patientorganisationerna, säger han.

MER OM GPCC

  • GPCC bildades år 2010 som ett nationellt forskningscentrum med stöd av dåvarande regeringens strategiska satsning på forskning. Sedan starten har ett hundratal nationella och internationella forskare årligen samarbetat flervetenskapligt i ett stort antal projekt.
  • GPCC samarbetar med bland andra Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men även patientorganisationer, som Funktionsrätt Sverige, och regioner, kommuner och olika lärosäten.
  • GPCC kommer även fortsättningsvis att finansieras av en kombination av statliga forskningsmedel (från tidigare regerings strategiska forskningssatsning inom området vårdforskning), medfinansiering av universitetet och externa projektanslag. Årsbudget för 2022 är cirka 27 miljoner kronor.