Länkstig

SCC-forskare i stor samverkanssatsning inom cancerforskning – för bättre läkemedel och diagnostik

Publicerad

Med utgångspunkt i forskning från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset storsatsar nu Vinnova och Västra Götalandsregionen på ett samverkansprojekt som kommer att förbättra vården av cancerpatienter. Både företag och sjukvård ingår i projektet, som leds av forskningsinstitutet RISE och har en totalbudget på 44 miljoner kronor.

Göran Landberg och forskarkollegan Anders Ståhlberg vid Sahlgrenska Cancer Center har tillsammans utvecklat ett diagnostiskt test genom vilket gör det möjligt att, snabbt och effektivt, på förhand kunna avgöra vilka läkemedel som kommer att ha bäst effekt för enskilda patienter.

Läs mer om projektet i Akademilivs intervju med Göran Landberg och Anders Ståhlberg.