Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på Moa Martinsson och Tage Danielsson
Moa Martinsson och Tage Danielsson
Länkstig

Per Holmberg först att få Tage Danielsson-professuren

Publicerad

Per Holmberg, professor vid Göteborgs universitet, blir först ut att tilldelas Tage Danielsson-professuren vid Linköpings universitet. Professuren är en av två nyinrättade professurer där Moa Martinsson-professuren är den andra.
– Det är en rätt fantastisk känsla i vår akademiska värld att någon gång få något man inte sökt, säger Per.

Bild
Bild på Per Holmberg
Per Holmberg, professor i svenska språket vid Göteborgs universitet.
Foto: Jessica Oscarsson

Det nyinrättade professorsprogrammet vänder sig till forskare inom humaniora, samhällsvetenskap eller inom en konstart. Tanken med programmet är att värna om bildning, humanism och samhällsengagemang – värden som författarna och konstnärerna Moa Martinson och Tage Danielsson är starka och goda symboler för.

– Tage Danielsson blev en hjälte redan när jag fem år gammal såg ”Herkules Jonssons storverk” på tv. Och sen dök han ofta upp när man som mest behövde hjälp att förstå vuxenvärlden. Jag var till exempel stolt som tonåring över att stå på samma sida i kampanjen mot kärnkraft. Men den text som jag tänkt mest på de senaste dagarna är den underbara sagan om busschauffören som en dag plötsligt lämnar sin vanliga rutt, säger Per.

Orättvisor i skolan och vedertagna sanningar om runtexter

Under ett år, med start höstterminen 2021, kommer Per att vara verksam på Institutionen för Kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet. Under sin tid i Linköping kommer han främst att följa två spår i sin forskning.

Dels kommer jag att jobba vidare på att bättre förstå vad runstensresandet hade för funktion under tidig vikingatid. I Östergötland finns flera spännande runristningar från den här tiden. Dels kommer jag återuppta arbete med grammatiska modeller som kan hjälpa lärare och elever att bli mer medvetna om språket i olika sammanhang. I båda fallen ser jag fram emot diskussioner i olika forskningsmiljöer på IKOS.

Bild
Bild på omgivningarna kring en av Sveriges mest kända runstenar Rökstenen, i Östergötland.
Omgivningarna kring en av Sveriges mest kända runstenar, Rökstenen, vid Röks kyrka i Östergötland.
Foto: Helge Andersson

I professorsprogrammets bakgrund och idé talas det om en plikt ”att ifrågasätta orättvisor och vedertagna sanningar”. Det är också två förhållningssätt som har varit viktiga drivkrafter för Per i hans skolforskning och i hans arbete med runtexter.

– Jag oroas av att skolan lätt belönar vad vissa elever språkligt redan har med sig hemifrån, när det rättvisa borde vara att hitta sätt att stötta alla elever. Sedan har nog ifrågasättandet av vedertagna sanningar varit viktigast för mig när det handlat om att ta sig an runtexter med modern textteori.

Lämnar den invanda rutten

Per Holmberg blir alltså först ut att gästa IKOS genom det nya programmet och han blir därigenom också först ut att få representera alla de värden som programmet står för. Utöver detta tror Per att vistelsen kommer att innebära många positiva saker för det egna arbetet.

– Programmet kommer innebära mer tid, nya kontakter, nya idéer. Eller … det bästa svaret kanske är ”jag vet inte”. Och det är det som är så spännande när man efter många år på samma sträcka lämnar den invanda rutten!

Det är ännu inte klart vem som kommer att tilldelas den andra platsen i professorsprogrammet, Moa Martinsson-porofessuren.

Text: Sven Lindström