Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Patrik Ström utvald att ingå i expertgrupp tillsatt av EU-kommissionen

Publicerad

Docent Patrik Ström har blivit utvald att ingå i expertgruppen ”High Level Group on Business Services” som nyligen tillsatts av EU-kommissionen. Gruppen ska ta fram rekommendationer för att stärka den interna marknaden för tjänster.

Hallå där Patrik Ström...

Hur kommer det sig att just du blev utvald?
Det är min forskning om avancerade tjänster och internationalisering och att jag är President i forskningsorganisationen The European Association for Research on Services, som gjort att jag blivit utvald att delta.

Vad ska gruppen arbeta med?
Gruppen ska arbeta med frågan kring hur den interna marknaden för tjänster ska kunna utvecklas, men också frågor som rör den internationella konkurrenskraften för europiska företagstjänster. Arbetet ska resultera i rekommendationer för att stärka den interna marknaden för tjänster. Det gäller både generellt och mer sektorspecifika rekommendationer.

Vilka andra är med i gruppen?
Gruppen består av 19 ledamöter som representerar akademi, näringsliv och policyområdet.

När börjar arbetet och hur länge pågår det?
Första mötet ägde rum den 14 mars i Bryssel. Då var vice ordförande för kommissionen med, som också leder generaldirektoratet för Enterprise and Industry, samt kommissionären för generaldirektoratet Internal market and Services. Under första mötet togs en arbetsplan fram och mindre grupper fokuserade på olika sektorer etablerades. Resultatet av gruppens arbete ska presenteras om drygt 1 år.

Läs mer om ”High Level Group on Business Services” i pressmeddelande från EU-kommissionen


Kontakt:
Patrik Ström, Företagsekonomiska institutionen
031-786 14 04, patrik.strom@handels.gu.se