Länkstig

Pär Connelid Humanistiska fakultetens hedersdoktor 2021

Publicerad

Pär Connelid äger förmågan att göra historien levande i landskapet. För sitt engagemang i kulturmiljövården i Västsverige, som sträcker sig från vetenskaplig forskning till det dagliga arbetet med inventering av fornlämningar, utses han till Humanistiska fakultetens hedersdoktor 2021.

Bild
Pär Connelid
Pär Connelid, Humanistiska fakultetens hedersdoktor 2021.
Foto: Pierre Klasson

Humanistiska fakultetsstyrelsen har beslutat att utse Pär Connelid till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten 2021.

Motivering:

Pär Connelid har gjort en beaktansvärd forskningsinsats inom det humanistiska området utan att ha en anställning vid universitetet. Connelids engagemang i kulturmiljövården i Västsverige sträcker sig från vetenskaplig forskning till det dagliga arbetet med inventering av fornlämningar. Även om Connelid är odisputerad har han gjort banbrytande insatser inom forskningen kring den senmedeltida ödeläggelsen och bebyggelsestrukturen under 1400- och 1500-talen. Han undervisar på universitetet, gör kulturmiljöutredningar, håller föredrag, skriver, guidar och arbetar inom uppdragsarkeologin. Som folkbildare äger Connelid gåvan att berätta enkelt och klart om invecklade saker. Connelid har bidragit till att överbrygga klyftan mellan akademin och allmänheten på samma gång som han vetenskapligt förnyat och fördjupat vår kunskap om historien i landskapet.

– Pär Connelid utför en angelägen vetenskaplig gärning i sitt arbete med att inventera och analysera landskapets historiska innehåll. Han undervisar både studenter och allmänhet, han är synlig i många kanaler och han är pedagogisk. Dessutom förmår han göra sitt arbete engagerande för alla som lyssnar eller tittar, säger Marie Demker, dekan vid Humanistiska fakulteten.

Själv tycker Pär Connelid att motiveringen till hedersdoktorsutnämningen stämmer bra med hans gärning, men att beskedet om att han utsetts till hedersdoktor var lika ”extremt oväntat” som roligt.

Många ben

Pär Connelid har sin bas inom kulturmiljövården och brukar kalla sig för historisk-geograf. I flera år har han undervisat på Göteborgs universitet, på institutionen för historiska studier inom kulturarvsstudier men också på bebyggelseantikvariska programmet på institutionen för kulturvård på Naturvetenskapliga fakulteten där han håller i ett par landskapsmoment på grundutbildningen. Dessutom har han undervisning på Högskolan Kristianstad.

Han har också länge varit verksam med arkeologiska undersökningar av fornåkrar och har deltagit i flera forskningsprojekt, även om han inte hunnit skriva så mycket som han hade önskat.

– Mitt tredje ben i det jag håller på med är att jag är väldigt förtjust i att visa, säger Pär Connelid och syftar på sina guidningar.

– Jag gillar verkligen både att föreläsa och att förevisa och har väl någon slags folkbildningslust.

Titthål till historien

Historiska kartor har fascinerat honom länge.

– Där hittar jag mitt titthål till historien. När man har hållit på länge kan man lätt koppla ihop spåren i landskapet med de fantastiska kartorna över hur landskapet såg ut förr. Då kan man plötsligt läsa landskapets historia och se vad som har hänt på 2000-3000 år, säger Pär Connelid.

För framför allt hallänningar är Pär Connelid, boende i Varberg, ett välkänt namn. Både för sina guidningar ute i landskapet men också för sitt brinnande engagemang i kulturmiljöfrågor.

Pär Connelids engagemang för det historiska kulturlandskapet är lika mycket ett engagemang för framtiden och han har inga problem att gå hårt åt politiker som inte lyssnar på expertisen när det gäller kulturhistoriska värden. Just nu är han till exempel engagerad i debatten kring ett planerat hotellbygge i Varbergs hamn, som han menar skulle riskera att förstöra den känsliga kulturmiljön kring Varbergs fästning med sina tänkta 12-14 våningar.

Men för att få såväl politiker som allmänheten att verkligen förstå vilka värden som står på spel måste man få ut dem i markerna, för att de ska få se med sina egna ögon vad det handlar om. Och det är där Pär Connelid gör sig bäst. Många är de som varit med när han under en entusiasmerande guidning läst landskapet och satt igång fantasin hos åhörarna genom att kanske berätta om var det en gång stått ödegårdar från digerdöden och visa spåren som syns än idag.

– Folk brukar tycka att det är väldigt kul och det är förvånansvärt lätt att förmedla den kunskapen som gör att en student som aldrig tidigare sett en historisk karta plötsligt själv kan läsa landskapet. Den går även att förmedla på en guidning och det är häftigt att se hur man på kort tid kan få folk att lita på sin egen förmåga att tolka saker, säger Pär Connelid.

I grunden handlar det mycket om en ren upptäckarglädje, tror han, och den smittar han gärna andra med.

Ämnesöverskridande kunskap

– Han förkroppsligar en ämnesöverskridande kunskap kring historisk samhällsutveckling, kulturvård, arkeologi och geografi. Jag är så glad att en person med Connelids kapacitet har kunnat knytas till vår fakultet som hedersdoktor och jag vet att hans arbete kommer att bli till stor glädje och nytta för både studenter, medarbetare och många intresserade människor utanför akademin, säger dekan Marie Demker.

Text: Johanna Hillgren

För kontaktuppgifter till Pär Connelid, kontakta Johanna Hillgren, tel: 0766-181068, johanna.hillgren@gu.se