Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Om respekt, AI-design och humaniorastudier på bokmässan

 Göteborgs universitets monter på bokmässan 2017 Foto: Monica HavströmFem forskare och doktorander vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori föreläser på årets bokmässa sista veckan i september. Det är Jasmine Elliot, Moa Ekbom, Sylvie Saget, Dorna Behdadi och Richard Endörfer som medverkar i Göteborgs universitets digra scenprogram.

Välkommen till universitetets monter (B07:74) i mässhallen. Många av programpunkterna knyter an till bokmässans teman respekt och bild. Länk till hela programmet som spänner över fyra dagar finns längre ner på denna sida.

Här är programpunkterna för våra fem medarbetare från FLoV. Tre av föredragen hålls på engelska.

TORSDAG 27 september

10:00 The ethical role of corporate lawyers and respect for public interest
I will outline initial research considerations reflecting on the ethical role of lawyers and the legal profession in society when advising clients on business transactions with regard to business ethics and potential human rights impacts.

Medverkande: Jasmine Elliot, doktorand i praktisk filosofi/PhD student in Practical Philosophy

FREDAG 28 september

13:30 Mediebilden av humaniorastudier: genusflummigt träsk eller konservativ högborg?
Humaniora och i synnerhet humaniorastuderande blir ofta måltavla för anklagelser om att vara onyttiga, flummiga eller alltför politiska. 
Här är ett försök att beskriva samt nyansera bilden och samtidigt belysa varför dessa kunskaper är så viktiga idag.

Medverkande: Moa Ekbom, universitetslektor i latin

LÖRDAG 29 september

16:00 Conversational AI and Ethical Design
How do we design technologies to build talking and autonomous robot, virtual human or any kind of object/software involving social interaction? Sylvie Saget will investigate issues to ensure a balanced and successful relationship between interactive systems and humans.

Medverkande: Sylvie Saget, doktorand i datalingvistik / PhD student in Computational Linguistics

17:00 Artificiella moraliska agenter – kan maskiner och program vara ansvariga för sina handlingar?

Allt mer intelligenta och självständiga AI-system och robotar aktualiserar filosofiska frågor. En sådan är huruvida artificiella entiteter kan vara moraliskt ansvariga för sina handlingar.
Medverkande: Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi

SÖNDAG 30 september

15:00 Respect and the No Harm Principle: Why collective action problems might demand a lot from us
In some sense, it seems that the respect is the expression of the widely endorsed no-harm principle. However, the principle, and moreover, the attitude of respect seems ill-defined and might extend beyond where we think it applies intuitively. This specifically concerns complex market interactions that affect not only sellers and buyers, but third parties who were not consenting to the transaction and its consequences. Maybe people are doing something morally impermissible if they buy cheap retail clothing items, maybe they do something wrong if they promote the smoke and meat industry – in order to answer these questions, we have to take a closer look at what the no-harm principle entails exactly.

Medverkande: Richard Endörfer, doktorand i praktisk filosofi / PhD student in Practical Philosophy


Alla föredragen hålls i Göteborgs universitets monter i sektion B i stora mässhallen (B07:74). Välkommen!

Se hela Göteborgs universitets monterprogram på www.gu.se/bokmassan

Bild från universitetets monter 2017.  Foto: Monica Havström