Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt förslag från OECD och EU kan leda till dubbelbeskattning

Publicerad

Förslagen från EU och OECD att införa ny beskattning av den digitala ekonomin riskerar att leda till dubbelbeskattning och nya möjligheter för skatteplanering. Det skriver Pernilla Rendahl, professor i skatterätt, i en ny SNS-rapport.

Inom både EU och OECD finns sedan lång tid tillbaka en oro för att staters skattebaser håller på att urholkas av bland annat aggressiv skatteplanering. Arbetet med att åtgärda problemen bedrivs inom ramen för OECD-projektet Base Erosion Profit Shifting (BEPS). I centrum för diskussionerna står frågan om hur digitala affärsmodeller ska beskattas. Planen är att en ny överenskommelse om OECD:s förslag ska fattas före sommaren 2021.

Det huvudsakliga argumentet för att förändra beskattningen av den digitala ekonomin anges vara att nuvarande skattesystem är orättvist, dels för att traditionella företag anses betala mer skatt än digitala företag, dels för hur skatteintäkter fördelas mellan olika länder.

I SNS-rapporten ”Konsumtionsbeskattning av digitala tjänster” beskriver Pernilla Rendahl de föreslagna förändringarna och diskuterar vad som utgör en rättvis beskattning av den digitala ekonomin utifrån ett konsumtionsbeskattningsperspektiv.

— Hur de digitala affärsmodellerna identifieras och hur stora förändringarna blir kommer att vara avgörande för länders möjligheter att beskatta digitala företag och tjänster. Det är i praktiken svårt att kategorisera ett företag som antingen ”digitalt” eller ”traditionellt” eftersom många företag håller på att utveckla sin digitala verksamhet, säger Pernilla Rendahl.

Läs mer på SNS:s webbplats