Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya ledamöter i GPCCs personråd

Publicerad

Sedan halvårsskiftet välkomnar vi fyra nya ledamöter i vårt personråd för patienter och närstående. Vi tackar också de som nu lämnar rådet för sina fantastiska insatser.

Ett kollage av tidigare och nuvarande ledamöter i GPCCs personråd

Från och med 1/7 har GPCCs personråd för patienter och närstående fyra nya ledamöter. Ett arbete med omvärldsspaning och rekommendationer ligger bakom vilka som bjuds in. Stor vikt läggs också vid att rådet som helhet ska en erfarenhetsbredd av hälso- och sjukvårdsverksamhet som patienter och närstående. Rådet ska även präglas av mångfald och dess ledamöter ska vara engagerade i hälso- och sjukvårdsfrågor och personcentrerad vård. Mandattiden är normalt två år.

Möt de nya ledamöterna

Cajsa Lindberg som har erfarenhet av vården som patient med typ 1-diabetes sedan 13-års ålder och hjärncancer, hypofyssvikt och andra cancerkomplikationer, samt som anhörig till en mamma med hjärtproblem. Hon brinner för ökad patientmedverkan och -engagemang, organisationsutveckling och jämlik tillgång till vård och mediciner globalt. Cajsa arbetar internationellt med hälsofrågor, som föreläsare, konsult och i ett antal styrelser och kommittéer. Hon var tidigare ordförande för Svenska Diabetesförbundet, Diabetesfonden samt Ung Diabetes.

Margareta Haag som har mer än 25 års egen patienterfarenhet av cancer. Hon har lymfom och lymfödem, och hon driver frågor om personcentrerad vård och medskapande i vård, egenvård och jämlik rättvis vård. Margareta är ordförande i Svenska Ödemförbundet samt även i Nätverket mot cancer. Hon har tidigare bl.a. varit översättare, Executive Director i IFBLS (den internationella Yrkesföreningen för Labbassistenter), före detta vice ordförande i SWEA Stockholm.

Rolf Åström vars erfarenhet främst omfattar vård- och omsorg som anhörig. Han har varit sin mors stöd sedan tio år vad gäller vård och omsorg. Hon somnade in i mars 2020 vid 91 års ålder. Rolf skötte många praktiska saker som behövdes lösas men också lade även kraft på att hantera den ensamhet som hon kände. Han anser att information och kommunikation är a och o mellan vård- och omsorg och patienter och närstående. Rolf är anställd vid Region Värmland med uppgift att samordna e-hälso-frågor. Han är aktiv i Anhörigföreningen i Karlstad och Värmland, och tidigare anställd vid landstinget i Värmland med ansvar för e-hälsa samt även av Inera.

Susanne Tell som har 20 års egen erfarenhet av psykiatrin, samt mångårig erfarenhet från den ideella sektorn rörande olika frågor kopplat till det psykiatriska fältet. Hon arbetar som samordnare för Hjärnkoll i Västmanland som jobbar med att öka kunskap om och bryta stigman kring psykisk ohälsa. Susanne är även verksam som föreläsare och författare främst kopplat till suicidprevention.

Tidigare ledamöter tackas för sin insats

De ledamöter som nu lämnar rådet, men som i olika utsträckning fortsätter vara knutna till GPCC som ”alumner” är Malin Högberg, Mikaela Javinger, Hans-Inge Persson samt Birgitta och Kenneth Palmeståhl. De har gjort fantastiska insatser i GPCC som medlemmar i rådet och på andra sätt. De har till exempel medverkat i olika evenemang och varit medförfattare till skriftligt material som läroböcker och debattartiklar. Läs mer på om personrådet och deras arbete här. GPCC tackar dem för deras ovärderliga insats under denna tid!

Bilden visar ett kollage av tidigare och nuvarande ledamöter i GPCCs personråd. Foton av Elin Lindström och Martina Serrano.