Bild
En isvak i Arktis
Foto: iStock
Länkstig

Nya arktiska transportvägar i sikte

Publicerad

Hitta nya och isfria sjörutter i Arktis - från rymden. Går det? Fråga forskaren Céline Heuzé och svaret blir ja. I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Rymdstyrelsen kommer hon att övervaka stora hål i havsisen – så kallade polynior – som kan bli framtidens färdvägar för kommersiell sjöfart.

Klimatförändringar gör att den arktiska havsisen tunnas ut och möjligheten att transportera fartyg via de nordliga sjöfartslederna är något som globala ekonomier börjat använda i allt större utsträckning. Det handlar framförallt om turism och transporter av varor mellan östra USA, Europa och Asien.

– Idag är kommersiell sjöfart i detta område endast möjlig på ryskt territorialvatten och det krävs eskort av ryska isbrytare. Den ryska invasionen av Ukraina och den globala geopolitiken 2022 visar att det finns behov av alternativa nordliga rutter, säger Céline Heuzé, som ser polynior som en möjlig lösning på problemet.

Polynior är stora områden där havsisen öppnar sig eller tunnas ut och förblir öppen på vintern. De stora isvakarna bildas av vindar och havsströmmar, eller av varmt vatten som stiger till ytan.

Bild
Forskaren Céline Heuzé
Céline Heuzé
Foto: Carina Eliasson

– Egenskaperna hos arktiska polynior är outnyttjade inom sjöfarten. Med hjälp av övervakning av polynior från rymden kan vi flera månader i förväg förutsäga hur isvakarna kommer att utvecklas.

Målet är att skapa det första säsongsprognossystemet för arktiska polynior och på så sätt skapa nya förutsättningar för kommersiell sjöfart att navigera på ett mer förutsägbart och säkert sätt.  

– Att navigera i Arktis kan innebära stora säkerhetsproblem. Sök- och räddningsuppdrag är logistiskt sett svåra och effekterna av eventuella olyckor eller oljeutsläpp i den känsliga arktiska miljön kan vara förödande. Genom att nyttja polynior är vår förhoppning att vi inte enbart hittar fler nordliga rutter, utan också förutsägbara och säkra rutter, säger Céline Heuzé,

För ytterligare information, kontakta:

Céline Heuzé, docent och universitetslektor i klimatvetenskap, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet,
 celine.heuze@gu.se

AV: JENNY MEYER

 

Fakta om projektet

Titel: Monitoring Arctic Polynyas from Space (MAPS) – from seasonal forecast to near-real-time retrievals

Finansiär: Rymdstyrelsen

Mål: Att skapa det första säsongsprognossystemet för havsis som är särskilt anpassat till arktiska polynior, baserat på fjärranalys.