Bild
Porträtt på Bengt Johansson
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Ny rapport om valrörelsen i medierna

I skuggan av kriget i Ukraina bevakar medierna även den svenska valrörelsen 2022. I den nya rapporten "Valrörelsen i medierna" konstaterar JMG-professor Bengt Johansson att skillnaderna mellan redaktioners fokus ökat under de senaste valrörelserna. Det innebär att du får olika bild av valrörelsen beroende på vilka medier du tar del av.

Rapporten Valrörelsen i medierna från Institutet för mediestudier presenterar bland annat resultat från Medievalsundersökningarna av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. De inleddes 1979 och har vid varje riksdagsval sedan dess analyserat mediedebatten under valrörelsernas fyra sista veckor.

Sedan 2014 är JMG-professor Bengt Johansson en av de ansvariga för undersökningarna. I sitt inledande kapitel i rapporten, Mediedebatt om färre frågor, konstaterar han att under de två senaste svenska valrörelserna har några få frågor fått det mesta av mediernas uppmärksamhet. Till skillnad från tidigare fokuserar olika nyhetsredaktioner dessutom på olika frågor. En utveckling som påverkar både hur välinformerade väljarna är på valdagen och ökar skillnaderna mellan olika grupper, beroende på vilka medier de tar del av.

Förutom Bengt Johansson medverkar från Göteborgs universitet Johan Martinsson, fil dr, docent och lektor i statsvetenskap samt förståndare för SOM-instutet, tillsammans med Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap, i rapporten med kapitlet Väljarna kan överraska valåret 2022.

Dessutom har Peter M Dahlgren, tidigare doktorand vid JMG och nu fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap skrivit kapitlet Nyhetssajter prioriterar brott, olyckor och sport.

Institutet för mediestudier vill med rapporten Valrörelsen i medierna öka kunskapen om de faktorer som påverkar nyhetsrapporteringen under valrörelsen och vilken inverkan det har på den information som väljarna får.

Läs mer i pressmeddelandet om rapporten och hämta den kostnadsfritt på Institutet för mediestudiers webbplats.