Bild
böcker i en hög
Länkstig

Ny databas med GU publikationer inom migration och integration

Publicerad

Är du intresserad av forskning inom områdena migration och integration? Vi har skapat en öppen databas med alla migrations- och integrationsrelaterade vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel publicerade av forskare vid Göteborgs universitet.

Centrum för Global Migration (CGM) har som huvudmålsättning att främja och stödja forskning, utbildning och nyttiggörande inom global migration och integration. CGM utgör också en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta mellan forskare och aktörer inom privat och offentlig sektor samt civilsamhället. Nu har vi skapat en databas med vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel publicerade av forskare från olika fakulteter och discipliner runt om i Göteborgs universitet. Detta ska göra det enkalre för både forskare och praktiker att hålla sig ajour med det senaste forskningen inom migration och integration. På vår hemsida har vi även listat de senaste publikationerna inom området samt ett urval av arbetsdokument och rapporter. Andra resurser såsom poddavsnitt och radioframträdanden finns sparat i ett mediearkiv på vår hemsida.

Länk till databasen