Bild
Länkstig

Nobelsymposium om litteraturkritik

Tillsammans med en internationell referensgrupp är Mats Jansson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, huvudansvarig för ett kommande Nobelsymposium. Huvudsyftet är att diskutera litteraturkritik och den litterära värderingens former, funktioner och innebörder.

Nobelsymposiet med titeln ”Literary Judgement and the Fora of Criticism” finansieras av Nobelstiftelsen och räknar in deltagare från fem kontinenter: författare, kritiker och forskare. Det kommer att äga rum på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm den 6–10 juni.

– Under tre konferensdagar växlar infallsvinklarna. Bland annat diskuteras villkoren för litteraturkritiken i efterkrigstidens gradvis förändrade medielandskap, kritikerns förändrade roll(er) under de senaste decennierna, konsekvenserna av kritikens digitalisering för författare, kritiker och läsare, samt frågan om kritik och litterär kanon i ett globalt sammanhang, säger Mats Jansson.

Symposiet kan följas via livestreaming på YouTube:

Program hittar du här!