Bild
visselpipa
Missförhållanden och visselblåsning i politiska partier är ett av de forskningsprojekt som beviljas medel av Vetenskapsrådet.
Foto: Stoatphoto/Mostphotos
Länkstig

Nio projekt inom humaniora och samhällsvetenskap beviljas bidrag

Publicerad

Visselblåsare i politiska partier, flyktingmottagande på 1700-talet, våldsam religiös extremism, samt främlingsfientlighet och integration. Där har ni ämnena för några av de forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som beviljats bidrag av Vetenskapsrådet inom humaniora och samhällsvetenskap 2021.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2021. Totalt beviljades nästan 440 miljoner kronor för åren 2021–2025. Nio projekt vid Göteborgs universitet beviljas sammanlagt ungefär 43 miljoner kronor.

Beviljade bidrag

Mattias Agerberg, statsvetenskapliga institutionen

Myten om den (ir)rationella väljaren? Teoretisk och metodologisk utveckling för att studera väljarrationalitet

4 451 000 SEK

 

Lisbeth Aggestam, statsvetenskapliga institutionen

Det transnationella civilsamhället och utrikespolitiken

4 573 688 SEK

 

Frida Boräng, statsvetenskapliga institutionen

Integration med förhinder? Hur etniska grannskap och främlingsfientlighet i det omgivande samhället påverkar invandrares politiska integration

4 783 000 SEK

 

Annika Lindskog, institutionen för nationalekonomi med statistik

Utbildningseffekter av våldsam religiös extremism

4 733 000 SEK

 

Martin Lövdén, psykologiska institutionen

Synaptisk omstrukturering vid människans inlärning av färdigheter

5 946 000 SEK

 

Sari Nauman, institutionen för historiska studier

Humanitarian Great Power? The Local Reception of Refugees in Sweden, 1700–1730

3 392 000 SEK

 

Birgitta Niklasson, statsvetenskapliga institutionen

Missförhållanden och visselblåsning i politiska partier

6 093 000 SEK

 

Katarina Nordblom, institutionen för nationalekonomi med statistik

Knuffar och förenklingar som policyåtgärder - att förstå beteendemässiga interventioner

4 648 000 SEK

 

Ingrid Ryberg, institutionen för kulturvetenskaper

Queert världsskapande i välfärdsstaten: en receptionsstudie över audiovisuella mediers roll i queera motoffentligheter i Sverige, 1944–1989

4 168 000 SEK

Text: Johanna Hillgren