Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Feminism, aktivism och queera subkulturer i svensk film och TV

Publicerad

Medel från RJ Sabbatical och Vetenskapsrådet möjliggör färdigskrivande av bok om svensk filmfeminism, samt ett nytt projekt som kommer undersöka vilken roll film och TV spelade i utformandet av HBTQI-aktivism, -subkulturer och - identiteter i Sverige mellan 1944 och 1989.

Bild
Ingrid Ryberg
Ingrid Ryberg
Foto: Albin Biblom

Det var en tid då det skedde en rad viktiga förändringar gällande HBTQI-personers rättigheter, däribland avkriminaliseringen av homosexualitet (1944), könstillhörighetslagen (1972) och inkluderingen av homosexualitet i diskrimineringslagstiftningen (1987). Ingrid Ryberg, docent i filmvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, tilldelades i början på november 4 168 000 SEK från Vetenskapsrådet för projektet Queert världsskapande i välfärdsstaten: en receptionsstudie över audiovisuella mediers roll i queera motoffentligheter i Sverige, 1944–1989.

Projektet, som är tänkt att pågå under tre år, har som mål att ge djupgående insikter i hur audiovisuell kultur bidrog till diskursproduktion, praktiker och personliga upplevelser inom queera subkulturer under den undersökta perioden. Med hjälp av metoder som arkivforskning, närläsning av audiovisuellt material och individuella såväl som fokusgrupp-intervjuer vill projektet förstå hur rörliga bilder togs emot av queera publiker under en avgörande period i svensk HBTQI-historia.

Innan dess planerar Ingrid Ryberg att skriva färdigt monografin Swedish Film Feminism: Between Grassroots Movements and Cultural Policies, för vilken ett bokkontrakt med Bloomsbury Academic redan har upprättats. Boken undersöker den feministiska filmkulturen i Sverige under 1970- och 80-talen genom ett rikt och omfattande arkivmaterial. För detta tilldelades Ingrid RJ Sabbatical och 747 000 kronor.

Läs mer på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida

Text: Caroline Tengroth