Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maureen McKelvey lyfter fram vikten av kunskapsintensiva ekosystem i den svenska politiken

Publicerad

Maureen McKelveyMaureen McKelvey, professor på Institutet för Innovation och entreprenörskap, är en av talarna på Swedish Economic Forum 2018. Temat för dagen är ”Navigera under osäkerhet”.

Förmågan att anpassa sig till en föränderlig värld är avgörande för fortsatt välstånd. På en dynamisk marknad sker kontinuerligt experiment då entreprenörer introducerar nya innovativa produkter och tjänster som ”testas” på marknaden. På samma sätt kan politiken ägna sig åt policyutveckling genom experiment. Rätt utformat kan experiment även vara ett sätt att komma över politiska låsningar och ideologiska skiljelinjer.

På Swedish Economic Forum 2018 kommer Maureen McKelvey att definiera kunskapsintensiva ekosystem och sätta in dessa i en svensk kontext, samt redogöra för konsekvenserna av innovations- och entreprenörskapspolitik.

Sammanfattning av Maureen McKelveys presentationen

Knowledge-intensive ecosystems should become the main focus of Swedish public policy, and specifically how to create, maintain and diffuse knowledge-intensive ecosystems across the economy and society. These knowledge-intensive ecosystems (KI ecosystems) are needed to create competitiveness and growth. Sweden needs to stimulate them, by working together between industry, universities and companies, and this is needed, especially in a global world, which is being transformed by global trends, uncertainty about the future, and rapidly changing technology. The underlying reason for promoting this policy focus is in order to stimulate societally relevant and important innovations and entrepreneurship.
Torsdagen den 22 november lanseras 2018 års Swedish Economic Forum Report ”Navigera under osäkerhet – entreprenörskap, innovation och experimentell policy” som undersöker hur experimentell policy kan visa vägen framåt.

Information about the Swedish Economic Forum 2018

https://entreprenorskapsforum.se/activity/save-the-date-swedish-economic-forum-2018/