Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mastersstudenter i innovation och entreprenörskap fick resestipendium till Silicon Valley

Publicerad

Mathilda Lund och Frida Nilsson fick våren 2016 ett resestipendium av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Mathilda och Frida spenderade en månad i Silicon Valley, Palo Alto i USA, för att samla empirisk data till sitt examensarbete, ”How two global companies co-create innovations”, som handlar om innovationsprocesser och om hur två globala företag tillsammans kan skapa innovationer i ett innovationscentrum. Mathilda läste programmet Innovation and Industrial Management och Frida läste Knowledge-based Entrepreneurship, som båda ges på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Båda tog examen i juni 2016 från sina respektive mastersprogram. 

Mathilda Lund och Frida Nilsson
Frida Nilsson och Mathilda Lund

Sammanlagt var det 43 studenter från Göteborgs universitet och Chalmers som fick Stenastiftelsens resestipendium under 2016. Den 19 januari hölls en diplomeringsceremoni för studenterna på Dicksonska Palatset i Göteborg. Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Sten A Olssons Stiftelse, välkomnade alla och delade personligen ut diplom till studenterna.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 två miljoner kronor per år till resestipendier. Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i 10 år i samma omfattning, d v s med 25 000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år och hittills har ett drygt 200 stipendier delats ut. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet i samband med deras examensarbeten på mastersnivå och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2016 års studenter har besökt universitet och lärosäten över hela världen, bl. a Sri Lanka, Sydafrika, USA, Australien och England. Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och omfattar vanligtvis tre månader.

Här hittar du mer information om Stenastiftelsen

Gruppbild stipendiater

Diplom har delats ut till 2016 års stipendiater vid en ceremoni i Dicksonska Palatset i Göteborg. På bilden är stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen tillsammans med 22 av de 43 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2016.

Foto: Magnus Gotander