Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Många frågor om lokal demokrati inför valet

Publicerad

Snart är det riksdagsval och valrörelsen är i full gång. Men parallellt pågår ytterligare 310 valrörelser om valen till alla kommuner och regioner räknas in. David Karlsson är kommunforskare vid Förvaltningshögskolan, och brukar få många frågor om kommunal demokrati när det drar ihop sig till val, inte minst från lokaltidningar runt om i landet.

Vilka är de vanligaste frågorna du får?
– Inför valrörelserna har mycket fokus legat på kandidaterna och partiernas rekryteringsproblem. Till exempel är intresset stort för vilka sociala grupper som är över- och underrepresenterade på partiernas listor.

Spelar sådan grupprepresentation någon roll?
– Det gör det. Forskningen visar ganska entydigt att politiker som tillhör olika grupper också engagerar sig i frågor som ligger i linje med dessa gruppers intressen. Om vissa grupper är underrepresenterade riskerar deras frågor att hamna i bakgrunden.

Har partierna problem med rekrytering och förtida avhopp?
– Ja, inte minst mindre partier i mindre kommuner har allt svårare att hitta kandidater. Och tendensen är att allt fler politiker slutar i förtid.

Vad kan göras åt det?
– Partierna och kommunerna har förstås ett stort ansvar för att göra förtroendeuppdragen attraktiva och möjliga att kombinera med familj och karriär. Men jag tror att ännu viktigare är att vi alla i samhället måste få upp ögonen för vilken viktig roll våra kommunpolitiker har i demokratin, och att de får den respekt och den tacksamhet de förtjänar av sin omgivning. Inte minst i en tid när debattklimatet hårdnar och många politiker får utstå mycket spott och spe.

Hur ser det ut med politiska vildar?
–  Vildarna har fått mycket uppmärksamhet det senaste året på grund av Amineh Kakabavehs avgörande roll i riksdagen. Men politiska vildar har funnits länge i kommunerna, och antalet tycks ligga på en betydligt högre nivå de senaste mandatperioderna jämfört med tidigare. De flesta vildar spelar förvisso en undanskymd roll, men när majoritetsförhållanden är jämna kan de få reellt inflytande också i kommuner och regioner.


David Karlsson är ledamot i SNS Demokratiråd 2022. För den som är intresserad av att veta mer om vad forskningen har att säga om lokal demokrati och dess utmaningar finns demokratirådets rapport Den lokala demokratins vägval som publicerades före sommaren.