Bild
Drönarbild av planterad ålgräsäng
Under sommaren planterade dykare 80 000 ålgrässkott Vid Lilla Askerön. Nu visar en uppföljning att ålgrässkotten överlevt och förökat sig till hela 176 400 skott.
Foto: Eduardo Infantes
Länkstig

Lovande resultat för ålgräsplantering i sand

Publicerad

I våras lade grävskopor sand på havsbotten vid Lilla Askerön mellan Tjörn och Orust i ett försök att förbättra miljön för ålgräs. Nu visar uppföljningen att ålgrässkotten som dykare planterat i sanden mer än fördubblats.

I södra Bohuslän försvann mängder av ålgräsängar under nittiotalet. En av orsakerna var övergödning.

Trots att utsläppen av näringsämnen minskat sedan dess har ålgräset inte kommit tillbaka. I stället har vattnet blivit grumligare av sediment som virvlar upp när ålgräset inte längre stabiliserar botten.

– Miljön är så pass dålig i de här områdena idag att det inte går att restaurera ålgräs utan åtgärder som först förbättrar förhållandena, säger Per Moksnes, forskare på institutionen för marina vetenskaper.

Bild
Drönarbild på snorklare över ålgräsäng.
Höstens inventering av det 10 000 kvadratmeter stora planteringsområdet visade att antalet ålgräsplantor har fördubblats.
Foto: Eduardo Infantes
Bild
Per Moksnes porträtt.
Per Moksnes är forskare på institutionen för marina vetenskaper och ansvarar för den vetenskapliga delen av arbetet.
Foto: Susanne Liljenström

Ny metod för Sverige

Ett område där vattnet lätt blir grumligt är de södra vikarna vid Lilla Askerön i Tjörns kommun. För att minska uppgrumlingen från de leriga bottnarna och för att förbättra ljusförhållandena i vattnet, lät Länsstyrelsen och Göteborgs universitet grävskopor täcka en hektar havsbotten med ett tio centimeter tjockt lager grov sand. Metoden är ny för Sverige, men har testats med framgång i bland annat Danmark.

Under sommaren planterade dykare sedan 80 000 ålgrässkott i sanden. Nu visar uppföljningen att ålgrässkotten överlevt och förökat sig till hela 176 400 skott. Även testplanteringar utanför det sandtäckta området visar på god överlevnad.

– Sandtäckningen verkar ha förbättrat ljusförhållandena tillräckligt i viken för att ålgräset ska kunna växa även utanför sanden, säger Per Moksnes.

Bild
Grävskopa på pråm.
Under våren 2021 spreds sammanlagt 1 800 ton grov sand ut i viken vid Lilla Askerön för att kunna återplantera ålgräs.
Foto: Eduardo Infantes

Kan testas på fler platser

Vintern är en kritisk period för det nyplanterade ålgräset. Först till sommaren kan man med full säkerhet se om ålgräset etablerat sig.

– Nu håller vi tummarna för att de här positiva resultaten håller i sig. Metoden kan bli intressant även på andra ställen där vi har problem med grumligt vatten, säger Anders Olsson, marinbiolog på Länsstyrelsen.

Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt som drivs av Länsstyrelsen i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans med Havs - och vattenmyndigheten.

Text: Anna Brodin, Länsstyrelsen Västra Götaland och Karl-Johan Nylén

Bild
Ålgräs närbild.
Foto: Eduardo Infantes
Fakta om ålgräs

Ålgräs är en art av sjögräs som kan bilda ängar under ytan. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat barnkammare för många fiskar och kräftdjur. De bidrar också till att minska övergödning och klimatförändringar, genom att ta upp och lagra stora mängder näringsämnen och kol i sedimentet.

Ålgräsängar är ett av de mest produktiva ekosystemen som finns, men är hotade av till exempel övergödning och överfiske. Andra hot är mänsklig påverkan på grunda havsbottnar, som bryggor, muddring och ankring från båtar.