Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvinnors hälsa i fokus på avancerad kurs i fysioterapi

Under hösten 2017 ges vid Sahlgrenska akademin för första gången kursen ”Kvinnors hälsa och fysioterapi med fördjupning inom gynekologi, obstetrik och urologi”. Kursen ges på avancerad nivå och är den enda i sitt slag i Sverige.

Kursen vänder sig till utbildade och legitimerade fysioterapeuter och höstens kurstillfälle har lockat fysioterapeuter från hela landet till Göteborg. Kursen fokuserar på de symtom och diagnoser inom gynekologi, obstetrik och urologi som har relevans för interventioner i fysioterapeutisk praxis. Efter avslutad kurs ska studenterna ha fördjupat sina färdigheter i mätmetoder, bedömning samt behandling av kvinnor som söker för besvär som är relaterade till exempelvis graviditet och förlossning.

Stort behov och hög efterfrågan

Kursansvariga Monika Fagevik-Olsén och Annelie Gutke har länge uppmärksammat ett behov av utbildning och fördjupningskurser inom specialistområdet, bland annat genom sina styrelseuppdrag i Sektionen kvinnors hälsa vid förbundet Fysioterapeuterna.

– Vi har på förbundet fått många förfrågningar om kurser och de kurser vi haft utanför akademin har varit fullsatta. I dag – mer än tidigare – efterfrågas kurser som ger akademiska meriter och det har tidigare inte funnits vid något svenskt universitet inom det här området, säger Annelie Gutke.

Fysioterapeuten och kursdeltagaren Annelie Nilsson från Borås är en av de studenter som är glada över att nu kunna fördjupa sig inom kvinnors hälsa på avancerad nivå. Hon tycker att fysioterapeuters kompetens i området är mycket viktig:

– Ungefär hälften av Sveriges befolkning består av kvinnor och det finns många tillstånd som enbart drabbar oss kvinnor där fysioterapi är en viktig del vid undersökning och behandling. När jag gick fysioterapiutbildningen var det inte många lektioner som berörde enbart kvinnors hälsa och jag tycker att fördjupad kompetens inom området är lika viktig som fördjupad kompetens inom till exempel ortopedi eller neurologi.

Koppling till kliniska vardagen

Kursen ska vara en grund för specialisering inom kvinnors hälsa för fysioterapeuter och innehåller därför ett kursmoment på vardera del inom specialistkompetensen; obstetrik, gynekologi och urologi. Undervisningen bedrivs i form av självstudier, grupparbeten, föreläsningar, färdighetsträning och seminarier. Såväl studieuppgifter som examinationsuppgift har en tydlig koppling till studenternas kliniska vardag för att de, direkt vid kursens slut, ska kunna tillämpa sin nyvunna kunskap och kompetens.

Kursdeltagaren Annelie Nilsson nämner de föreläsningar och seminarier som behandlat spännings- och smärttillstånd som exempel på kursinslag som varit särskilt intressanta:
– Spännings- och smärttillstånd i bäcken och underliv är tyvärr vanligt förekommande hos våra kvinnor. Smärta är komplext och ofta svårt att förstå så jag upplever det värdefullt att få djupare kunskap inom området, säger Annelie Nilsson som till vardags arbetar vid Kvinnokliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Fysioterapi har god effekt men specialistkompetens behövs

– Många kvinnor vi möter säger själva att de mötts av okunskap inom sjukvården och många känner inte till att fysioterapi har så god effekt vid de besvär de har efter graviditet och förlossning, det kan handla om till exempel bäckensmärta, inkontinens eller framfall, säger Annelie Gutke, kursansvarig och fysioterapeut med specialistkompetens inom gynekologi, obstetrik och urologi.

Bäckensmärta är det vanligaste smärttillståndet i graviditet som drabbar femtio procent av alla gravida och är även orsaken till sjukskrivning i graviditet. I en longitudinell studie kunde Annelie Gutke och hennes forskarkollegor se att runt tio procent av kvinnorna hade kvarstående bäckensmärta tio år efter graviditet. Bäckensmärtan innebär att många kvinnor inte är fysiskt aktiva, vilket, förutom att det försämrar deras allmänna hälsa, även ökar riskerna för utveckling av diabetes under graviditet samt högt BMI och hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

Fysioterapeutisk behandling har visat sig ge god effekt vid bäckensmärta, men det är dock avgörande att fysioterapeuten har fördjupad kunskap och erfarenhet inom området, berättar Annelie Gutke och förklarar:
– Smärtor i bäckenet behöver skiljas från ryggont från ländryggen och behandlas specifikt. Om inte differentieringen görs, får kvinnan ofta ondare om behandling och träning för vanligt ryggont används.

Förlossning är den tydligaste riskfaktorn för inkontinens. Under graviditet uppger två av tre kvinnor att de läcker urin. Bland andra kvinnor i barnafödande ålder som inte är gravida har mellan fem och tjugo procent urinläckage. Urinläckage är alltså klart vanligare bland kvinnor än hos män och detta relateras till graviditet och förlossning.

Det finns stark evidens att bäckenbottenträning både kan förebygga och behandla inkontinens, berättar Annelie Gutke:
– För gott behandlingsresultat behöver man ha specialistkompetens exempelvis i att kunna bedöma bäckenbottens funktion för att kunna ge specifika träningsråd.Kontakt

Annelie Gutke, universitetslektor
E-post: annelie.gutke@neuro.gu.se