Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kreativt, kulturellt och socialt entreprenörskap: IIE workshop den 12 november

Publicerad

Kreativt, kulturellt och socialt entreprenörskap är nya tillämpningsområden inom ämnet entreprenörskap, vilka också skiljer sig från den traditionella fokusen på företagande och lönsamhet. Forskargruppen vid Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) fokuserar på Schumpeterianskt entreprenörskap, vilket innebär en utgångspunkt i att möjligheter skapas över tid och att entreprenörer är riskbenägna. Forskare vid IIE har på senare tid börjat applicera dessa koncept på de kulturella och kreativa näringarna, samt på social innovation. Utgångspunkten för detta är att den forskningstradition som förs vid institutet kan hjälpa till att bredda och utöka förståelsen för hur dessa nya, och viktiga, näringar fungerar och kan utvecklas, samt i arbetet för hur sociala utmaningar bör tacklas.

Med bakgrund mot detta arrangerade IIE en workshop till vilken forskare med olika bakgrund och infallsvinklar till ämnena bjöds in. Under dagen fick de 21 deltagarna lyssna till totalt 9 presentationer.

Arrangörer för dagen var Astrid Heidemann Lassen (gästprofessor, IIE), Erik Gustafsson (doktorand, IIE) och Maureen McKelvey (professor, IIE) och det hela möjliggjordes genom forskningsstöd från Bromanska stiftelsen för forskning och företagande, samt forskningsprogrammet Radical Innovation for the Enhancement of the Swedish Economy på uppdrag av Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur.

Se programmet här.