Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inkluderande turism i fokus på turismsymposiet 2016

Publicerad

Centrum för turisms årliga symposium anordnas på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 14 och 15 april och samlade drygt 30 forskare samt aktörer från näringslivet från 9 olika länder. Symposiet organiserades av Avdelningen för kulturgeografi (Institutionen för ekonomi och samhälle) och Centrum for turism (Företagsekonomiska institutionen).

Temat för symposiet var inkluderande turism. Turismproduktionen genererar idag möjligheter för en priviligierad minoritet. Möjligheten att resa till andra platser är i huvudsak förunnad medel- och överklassen. Likaså är möjligheten att tjäna pengar på turism i mångt och mycket centrerad kring stora företag. Vi behandlade denna kritik under konferensen genom att aktualisera begreppet ”inkludering”. Hur kan en global maktstruktur med snedfördelning av möjligheter vändas till något hållbart? Hur kan marginaliserade och resurssvaga grupper involveras i såväl produktionen av turism som fördelning av vinster från turism?

Under två dagar diskuterades inkluderande turism och hållbar utveckling utifrån dess sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner. Många olika perspektiv och vinklingar kunde presenteras och diskuteras tack vare deltagarnas olika bakgrund och erfarenheter. Keynote speakers var tre ledande forskare inom fältet: Professor Wineaster Anderson, University of Dar es Salaam, Tanzania, Professor Dianne Dredge, Aalborgs universitet och Professor Regina Scheyvens, Massey University, Nya Zeeland.

Collage-bild över presentationerna
Foto: Tanja Voulgaridou

Under konferensen hann deltagarna också med att besöka Tikitut Community-based tourism i Angered. Tikitut är ett socialt företag som visar ett Göteborg utanför de vanliga turiststråken - ett komplement till konventionella turist- och besöksattraktioner. Här lagade deltagarna mat och åt tillsammans under torsdagskvällen.