Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

IIE presenterade på the Baldy Conference on Universities, Innovation, and Development

Publicerad

Den 7-9 april 2018 hölls The Baldy Conference on Universities, Innovation, and Development på State University of New York at Buffalo. Fokus låg på att diskutera och analysera de interna och externa facilitatorerna och hindren för forskningsuniversitetets roll när det gäller innovation och utveckling i näringsliv och samhälle.

Evangelos Bourelos, biträdande universitetslektor, och Ethan Gifford, post doc forskare representerade Institutet för innovation och entreprenörskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och presenterade sina pågående forskningsprojekt. Bourelos presenterade artikeln: Sleeping Beauties in Nanotechnology: Delayed Recognition of Breakthrough Inventions.; Gifford presenterade artikeln: The role of founder knowledge in the growth and survival of knowledge intensive new ventures.

Middag tillsammans med konferensdeltagare.Middag tillsammans med konferensdeltagare.