Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilder på diplom till forskare vid JMG
Länkstig

Medieforskare på JMG får prestigefulla priser

Att flera forskare vid JMG nu får utmärkelser för sina vetenskapliga konferenspapers om politisk kommunikation betyder mycket för institutionens ställning inom forskarvärlden.

För första gången har flera forskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid en och samma konferens fått pris för bästa papers av den internationella forskarorganisationen International Communication Association (ICA). 

Bild
Porträtt Dennis Andersson
Dennis Andersson

Båda priserna delas ut av sektionen för politisk kommunikation och de papers som har fått Top Paper Awards är:

  • The Anatomy of European Political Information Environments: A Demand-Driven Analysis of How They Perform and Inform Democracy, skrivet av Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, tillsammans med forskarkollegor i femton länder. Pappret har även precis publicerats i International Journal of Press/Politics med titeln Navigating Hich-choice European Political Information Environments: A Comparative Analysis of News User Profiles and Political Knowledge. 
  • Alternative News Orientation and Trust in Mainstream Media: A Longitudinal Audience Perspective, skrivet av Dennis Andersson, doktorand, och Adam Shehata, docent i journalistik och medievetenskap, tillsammans med huvudförfattaren Kim Andersen, Syddansk universitet som också är knuten till JMG i två forskningsprojekt om medieeffekter. 
Bild
Porträtt Adam Shehata
Adam Shehata

Viktigt för rekrytering och forskningsmedel

– Det här priset betyder mycket för vår institution där politisk kommunikation är ett av profilområdena inom forskningen, förklarar Jesper Strömbäck. JMG är redan väl etablerat, också internationellt, men det här är en mycket viktig utmärkelse för att vi också fortsättningsvis ska kunna rekrytera de forskare och doktorander som har rätt kompetens och som vi vill ha.

Allt mer av en forskares arbetstid går åt till att skriva vetenskapliga artiklar och konferenspapers då det har blivit allt viktigare att publicera sig i internationella vetenskapliga tidskrifter. Jesper Strömbäck ägnar en stor del av sin forskartillvaro åt detta.

– I snitt blir det ungefär fyra artiklar om året, berättar han.

Inspiration till framtida forskning

Bild
Porträtt Jesper Strömbäck
Jesper Strömbäck

Att publicera sig i internationella tidskrifter är en ganska omständlig process där varje inskickat bidrag granskas av flera oberoende granskare innan artikeln i bästa fall, efter revideringar, accepteras. 

– Men jag försöker alltid förklara för våra doktorander hur viktigt det är att skriva på engelska. Genom att etablera sig internationellt kommer man in i en stark forskningsmiljö och får större möjligheter att få forskningsmedel. Under granskningen får man räkna med kommentarer och invändningar, men det gäller att se det som kallas peer-review som något positivt. På sikt gör den kritik och de reaktioner som man får att man blir en bättre forskare.

Att vara forskare under pandemin

Priserna delas ut på ICA-organisationens årliga konferens som i år hålls digitalt istället för som planerat i Denver, USA.

– Det hade förstås varit roligt att ta emot priset på plats, men det går ju inte på grund av pandemin, konstaterar Jesper Strömbäck.

För honom personligen är priset bland annat en påminnelse om att forskarlivet fortsätter trots alla restriktioner på grund av covid-19:

– Det är tufft för alla, också oss forskare. Vi är ju vana att träffas, utbyta idéer och inspireras av varann. Men nu kämpar man på, man träffar inte särskilt många kollegor och det blir inte så mycket stimulans.

Därför gläds han extra mycket över årets pris.

– Det är ju en uppmuntran och ett bevis på att det man gör är viktigt och värdefullt, så jag är jätteglad!

Mer information

Kontakta

Jesper Strömbäck, e-post: jesper.stromback@jmg.gu.se, telefon: 031-786 49 34 (vidarekopplad till mobil).

Text: Cajsa Malmström