Bild
Handelshögkolans bibliotek och entré från utsidan
Länkstig

Handelshögskolan i Göteborg får förnyad internationell ackreditering

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ännu en gång granskats av internationella utvärderare och fått en förnyad femårig re-ackreditering av EQUIS. Denna prestigefulla internationella kvalitetsstämpel har Handelshögskolan haft sedan 2004. Hög kvalitet och ett kontinuerligt arbete med kvalitetsutveckling är förutsättningar för ackrediteringen.

Utvärderarna är i sin bedömning mycket positiva till Handelshögskolans verksamhet och hur den har utvecklats under de senaste fem åren. Som särskilda styrkor framhålls integrationen av hållbarhetsperspektiv i hela verksamheten och de goda relationerna till det omgivande samhället.

– Att bli re-ackrediterade för ytterligare fem år är en bekräftelse på vår position som en handelshögskola i internationell framkant. Det stärker vårt rykte, men viktigast är att ackrediteringsprocessen sporrar oss att kontinuerligt arbeta med kvalitetsutveckling. 2023 fyller vi 100 år och med vårt arbete tar vi Handelshögskolan in i framtiden, säger Per Cramér, Handelshögskolans rektor.

Internationellt system för kvalitetsbedömning

EQUIS är det ledande internationella systemet för kvalitetsbedömning, utveckling och ackreditering av handelshögskolor. Syftet är att höja standarden på utbildningarna. Bakom EQUIS står The European Foundation for Management Development (EFMD).

För att bli ackrediterad krävs en hög kvalitet på verksamheten generellt, men även en hög grad av internationalisering och en nära koppling till det omgivande samhället. Etik, ansvar och hållbarhet är också viktiga parametrar. Ackreditering ges för 3 eller 5 år och idag finns drygt 200 EQUIS-ackrediterade lärosäten i världen.

Handelshögskolan ackrediterad sedan 2004

Den första EQUIS ackrediteringen erhölls 2004 och sedan dess har Handelshögskolan granskats och re-ackrediterats ett flertal gånger. Handelshögskolan är även ackrediterad av The Association of MBAs (AMBA) och The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) och därmed sedan 2016 (först i Sverige) en av ca 100 handelshögskolor i världen som är vad som brukar kallas ”Triple Crown”-ackrediterade.

Ackrediteringarna är ett värdefullt bevis på att Handelshögskolans utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och att verksamheten hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar. Ackrediteringarna stärker skolans varumärke och är en kvalitetsindikator som är viktig i rekryteringen av studenter. Det är i många fall också en förutsättning för att kunna samarbeta med de bästa handelshögskolorna i världen. Mer information om EQUIS: www.efmdglobal.org