Länkstig

Han samlar litteratur till HBTQI-databasen Queerlit

Sebastian Lönnlöv är bibliotekarie, författare, kritiker och föreläsare – men han ingår också i den grupp som ska fylla en kommande databas med HBTQI-litteratur.

Projektet Queerlit har varit igång i ungefär ett år, syftet är att skapa en databas med skönlitteratur med HBTQI-tema.

Bild
porträtt Sebastian Lönnlöv
Sebastian Lönnlöv
Foto: Sanna Fogelvik

Redan nu finns omkring 1 200 titlar samlade, och bibliotekarien Sebastian Lönnlöv är en av dem som arbetar med att leta fram böcker som ska ingå i samlingen.

– Jag jobbar 25 procent i projektet, och håller främst på med litteraturinventering och indexering. Vi ska både välja ut litteratur som ska ingå i databasen och ta fram ämnesord för att kunna söka fram just queerlitteratur. Totalt är vi fyra bibliotekarier i projektet, säger Sebastian Lönnlöv.

Hur går ni tillväga när ni väljer ut litteraturen?

– Jag har varit intresserad av HBTQI-litteratur länge, idén om att skapa en databas kom faktiskt från mig och Sam Holmqvist, som också är med i projektet. Vi har samlat titlar under lång tid, så en hel del har vi med oss, och så inventerar vi resurser i form av tryckta bibliografier, forskning, och tips från intresserade – både forskare och allmänhet. Ibland är det väldigt tydligt redan på baksidan att det här är en bok med HBTQI-tema, andra gånger ligger det mer dolt inne i texten.

Du har själv skrivit en bok, HBTQ. Böcker bortom normen, som också samlar HBTQI-litteratur. Varför skrev du den?

– För att jag är intresserad av den här litteraturen och vet att andra också är det. Den gavs ut av BTJ, före detta Bibliotekstjänst, och riktar sig främst till bibliotekarier, ofta finns det ju en regnbågshylla på biblioteken och den här boken kan vara en guide till vad bibliotekarierna kan ställa där. Men min bok gavs ut 2014 och är hopplöst inaktuell nu, det var därför jag insåg att det som verkligen behövs är en databas med sökmöjligheter och som kan uppdateras med nytt material.

Vad gör du på resten av din arbetstid, när du inte jobbar med Queerlit?

– Jag jobbar 50 procent som gymnasiebibliotekarie på Nacka gymnasium utanför Stockholm, och jobbar som kritiker och föreläsare, och så ska jag hinna med att skriva egna böcker också. Allt handlar om litteratur på något sätt!

Skriver du på något just nu?

– Ja, jag försöker skriva klart en roman, det är en utvecklingsroman om en transperson. Translitteraturen har exploderat från 2015 och framåt, men det finns fortfarande mycket kvar att skriva.

Text: Elin Widfeldt

Queerlit

Projektet pågår i tre år, mellan 2021 och 2023. Det ska utmynna i en deldatabas i det nationella bibliotekssystemet Libris, där karaktärer eller motiv med HBTQI-tema i svensk skönlitteratur ska samlas och indexeras.

Jenny Bergenmar är projektledare.

Tre lärosäten ingår i projektet: Göteborgs universitet, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet. KvinnSam och Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet deltar, och även Kungliga biblioteket i Stockholm.

Finansieringen kommer från Riksbankens jubileumsfond, området infrastruktur för forskning.

HBTQI är en samlingsterm för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella.