Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grammatikbok utmanar föreställningar om den grundläggande grammatiken

Publicerad

Flera forskare vid Göteborgs universitet bidrar till en ny bok om grammatik – "Nyanser av grammatik – Gränser, mångfald, fördjupning" – utgiven av Studentlitteratur. Boken riktar sig till högskolestudenter på fortsättnings- och fördjupningsnivå och den har varit efterlängtad. – Den fyller en lucka som länge har funnits i kurslitteraturen, säger Benjamin Lyngfelt, professor i svenska och en av författarna.

Bild
Bild på boken Nyanser av grammatik
Nyanser av grammatik ges ut av förlaget Studentlitteratur.

Initiativtagare och redaktörer till boken är Johan Brandtler och Mikael Kalm vid Stockholms universitet, men de totalt 17 stycken författarna som har bidragit med texter består av grammatikforskare från hela landet. Från början var boken tänkt som en uppföljare till 80-talsklassikern Grammatik på villovägar, men efter hand utvecklades den till något annat.

– Resultatet kan nog bäst beskrivas som en bred fördjupningsbok i grammatik, med högskolestudenter på fortsättnings- och fördjupningsnivå som främsta målgrupp. En sådan bok har egentligen saknats tidigare, åtminstone på svenska, trots det stora utbudet av å ena sidan grundböcker och å andra sidan fördjupningar med någon viss teoretisk inriktning, säger Benjamin.

Problematiserar den traditionella grammatiken

Nyanser av grammatik problematiserar flera av de föreställningar som den grundläggande grammatiska beskrivningen förmedlar. I tre olika delar tar den sig an fördjupningen:

– Den första delen problematiserar den traditionella grammatikens kategoriseringar, så som de typiskt yttrar sig i grundböcker. Del två innehåller fallstudier av intressanta grammatiska fenomen som ofta behandlas kortfattat eller inte alls i grundböckerna. Del tre tar sig an grammatikbeskrivningens syften och studieobjekt, berättar Benjamin.

Bild
Bild på Maia Andréasson
Maia Andréasson, docent i nordiska språk och en av författarna.

Maia Andréasson, docent i nordiska språk, bidrar med kapitlet Hur mycket variation tål en generalisering? I texten tar hon tar upp vad som händer när satsschemat inte verkar räcka till som analysredskap av svenska satser. Satsschemat är enkelt att lära sig, och kan användas till att lära sig svensk satsstruktur, t.ex. att få syn på hur satser i olika texttyper är uppbyggda. Men samtidigt som det är enkelt är det ett väldigt kraftfullt analysredskap.

– Jag undersökte ganska nyss 500 satser från nutida tidningstext, och mer än 95% gick utan problem att placera in i schemat. Men inte alla, förstås, för så fungerar inte ett språk. I min artikel tar jag upp hur mycket vi kan analysera med satsschemat och var gränsen går för vad som inte kan analyseras. För ibland behöver vi mer detaljerade teoretiska redskap, som ju då också är svårare att lära sig, säger Maia.

Aspekter som sällan uppmärksammas

Bild
Bild på Kristian Blensenius
Kristian Blensenius, doktor i nordiska språk och en av författarna.
Foto: Kristina Holmlid

Kristian Blensenius, doktor i nordiska språk, bidrar i andra delen av boken. Han skriver om det som kallas aspekt, en kategori av verb som t.ex. anger om en händelse är tillfällig eller upprepad, avslutad eller oavslutad. Detta är något som fram tills nu inte har varit särskilt uppmärksammat i litteraturen – något som antyds i titeln Aspekter som sällan uppmärksammas.

– Det intressanta med aspekt är att vi hela tiden uttrycker aspekt när vi kommunicerar, t.ex. i satser som "Trädet fälldes i morse", där vi kan vara ganska säkra på att trädet nu är fällt. Hade det i stället formulerats som "Trädet höll på att fällas i morse", är det svårare att veta om trädet faktiskt är fällt nu. Kanske pajade sågen mitt i processen?

Det hade sedan länge funnits planer på att skriva något om aspekt riktat mot studenter. Nu hoppas han att studenterna får en någorlunda sammanhållen bild av fenomenet i svenskan.

– Jag tycker att en sådan genomgång har saknats, så det var perfekt att få möjlighet att säga något om aspekt i en bok som denna. Arbetet med boken har dessutom varit väldigt trevligt, och vi har fått fin hjälp av redaktörerna!

Nyanser av grammatik – Gränser, mångfald, fördjupning hittar du via förlaget Studentlitteratur.

Text: Sven Lindström

Fakta om boken

Redaktörer för boken är Johan Brandtler, docent i nordiska språk, och Mikael Kalm, doktor i nordiska språk. Båda vid Stockholms universitet. I boken medverkar sammanlagt 17 författare, varav följande från Göteborgs universitet:

  • Maia Andréasson, docent i nordiska språk
  • Kristian Blensenius, doktor i nordiska språk
  • Susanna Karlsson, docent i nordiska språk
  • Filippa Lindahl, doktor i nordiska språk
  • Benjamin Lyngfelt, professor i svenska

Läs mer om Nyanser av grammatik hos Studentlitteratur.