Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmedel från Forte till forskare i CERGU:s nätverk!

Publicerad

Stort grattis till flera forskare i CERGU:s nätverk som har fått forskningsmedel beviljat från forskningsrådet Forte!

Anja Franck och Andrea Spehar (båda f d CERGU postdokar, och f d biträdande föreståndare) för sitt gemensamma projekt ”Arbetstillstånd, tillfälliga uppehållstillstånd och utvisningshot: En undersökning av asylsökandes manöverutrymme på den svenska arbetsmarknaden”.
[Employer-sponsorship, temporality and deportability: Investigating the room to maneuver of asylum seekers in the Swedish labour market]

Gabriella Elgenius (institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap) för sitt projekt: Civilsamhällets roll för arbetsmarknadsdeltagande i mångkulturella områden: En jämförande studie av Sverige och Storbritannien.
[The role of civil society in supporting migrants’ labour market participation in diverse areas: A comparative study of Sweden and the United Kingdom]

https://forte.se/app/uploads/2015/11/arliga-oppna-utlysningen-2018-10-01.pdf