Länkstig

Forskare om att coronaviruset kräver full uppmärksamhet

Publicerad

Isolerade miljonstäder i Kina och smittade i allt fler länder. Utvecklingen kring det nyupptäckta coronaviruset följs med stor uppmärksamhet av forskare vid Göteborgs universitet.

Foto från tunnelbanan i ShanghaiIsolerade miljonstäder i Kina och smittade i allt fler länder. Det nyupptäckta coronaviruset väcker stor uppmärksamhet, men hur farligt är det, och hur pålitlig är informationen?

Mycket tyder på att viruset, med beteckningen 2019-nCoV, ursprungligen spridits från djur till människa. En lokal viltmarknad i staden Wuhan, 70 mil väster om Shanghai, pekas ut som den plats där det skett.

Utbrottet är det tredje av coronavirus som spridits från djur till människa inom ett par decennier. Viruset sars upptäcktes 2003, och 2012 kom viruset mers. Tomas Bergström är professor i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och bedriver antiviralforskning med fokus på luftvägsvirus som coronavirus.

Porträttbild på Tomas Bergström – Sars hade en betydande dödlighet såväl som smittsamhet, medan mers har lägre smittsamhet men en påfallande hög dödlighet i grupper med nedsatt lungfunktion. Intrycket hittills är att dödligheten av det nya viruset är betydligt lägre än den hos sars, men det vet vi ännu inte med säkerhet, säger han.

– Det är klart att man måste ha full uppmärksamhet på det här problemet och följa vad som händer, och är det så att det drar i väg med smittsamheten kan jag lova att det kommer helt andra regler och rekommendationer även i Sverige, men vi är inte där än, säger Tomas Bergström.

Övervakning och transparens

Vad som däremot står klart är att Kina agerar helt annorlunda nu än vid tidigare utbrott av coronavirus. Enligt Tomas Bergström har landet gått från mörkläggning vid sars-utbrottet 2003 till transparens kring nationell smittspridning och åtgärder.

– Det finns många sidor av det kinesiska samhället, men på det här området har de lärt sig att inte ljuga, säger han.

Omvärlden har insyn?

– Ja, det är precis som om det skulle ha skett i EU eller USA, vilket är jättebra. Det finns i dag ett uppbyggt system för övervakning av utbrott, som Kina skapat med stöd från USA. Jag har varit i Peking och besökt dem som jobbar med detta, och kineserna har blivit duktiga, och öppna. Lika dåliga som de var vid det tidigare utbrottet, lika bra verkar de vara i dag.

Mycket vanlig virusgrupp

Coronavirus är en virusgrupp som normalt smittar mellan människor och som bland annat orsakar förkylning i form av halsont och hosta, och ibland lunginflammation. Behandlingen är främst inriktad på att stödja funktionen hos organ som lungor och njurar.

– Det finns fyra olika humana coronavirus som går runt i samhället och ger vanlig förkylning, ibland lunginflammation, och som funnits länge hos människan. Att diagnostisera smittade personer med olika coronavirus är inga problem, men ännu finns inga vaccin och inte heller några antivirala läkemedel, säger Tomas Bergström.

Kontakt: Tomas Bergström

Mer om viruset: Världshälsoorganisationen WHO, Folkhälsomyndigheten och UD:s reseinformation

Bilder: Människor på tunnelbanan i Shanghai, efter utbrottet av det nya coronaviruset (foto: iStock) och porträttbild på Tomas Bergström (foto: Johan Wingborg)