Länkstig

Formasbidrag till forskningsprojekt som ska effektivisera återvinning

Publicerad

Alexander Dmitriev har tilldelats nästan 3 miljoner kronor i forskningsanslag från Formas årliga öppna utlysning 2021, för projektet ”Sensor-ID: Materialidentifiering för den globala återvinningsteknologin”. Projektet ska ta fram ett märkningssystem för sortering av återvinning baserat på optisk nanoteknologi.

Bild
Sensor-id illustration

Projektet ska utveckla ID-taggar som bara är några kvadratmillimeterstora färgpunkter på ytan av olika material och förpackningar, som metall, plast, papper, glas och kartong. Taggarna tillverkas av optiska nanoantenner och avläses genom det vita ljuset som reflekteras från ID-taggarna. Märkningssystemet ska göra att sorteringen av återvinning blir mer tidseffektiv och kvalitetssäker.

– Vi står inför de fysiska gränserna för hur material kan identifieras. I det här projektet tar vi det till nästa steg, säger Alexander Dmitriev, professor vid institutionen för fysik.  

ID-taggarna kan utöver materialegenskaper även innehålla information som producent, återvinningsförfarande och bränntemperatur.

Skillnaden från annan taggningsteknik, som QR-koder eller RFID-taggar, är att ID-taggarna i sig själva är effektiva sensorer av materialegenskaper. ID-taggen kodar informationen som den "läser ut" från materialytan. Det betyder att ID-taggar kan deponeras i vilket materialsteg som helst och ändå bära på exakt samma information vid produktion av råvaror, vid materialmontering i produkter eller vid återvinning av produkter till nya råvaror.

– Vi vill ta itu med olika typer av kartong och se hur vi kan optimera deras återvinningsströmmar. Det är i grunden "nano-optik möter papper", vilket är två forsknings- och teknikområden som annars inte är så lätta att kombinera. Det är väldigt givande att vi har med RISE i projektet, som bidrar med avancerad expertis inom papper och kartong, säger Alexander Dmitriev.

Projektet görs tillsammans med två av RISE avdelningar, Department of Pulp, Paper and Packaging och Department of Certification and Smart Hardware.

Läs mer

Formas årliga öppna utlysning 2021