Länkstig

Fördjupar sig i dockteaterns historia

Sandra Grehn kommer under sex månader att arbeta vid CDH inom projektet "Expansion och mångfald. Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000".

Berätta lite om din bakgrund!

– Jag är både litteraturvetare och teatervetare. Förra året disputerade jag i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, då jag skrev en avhandling om Backa teater. Innan dess har jag jobbat praktiskt med teater och med barn och unga på olika sätt. Under min doktorandtid undervisade jag mycket vid universitetet och har även efter det undervisat i teatervetenskap vid Stockholms universitet och på skådespelarprogrammet vid Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Vad ska du göra här hos CDH?

– Projektet Expansion och mångfald har samlat in material från det utominstitutionella scenkonstlivet 1965-2000 genom forskning i digitala och andra samlingar och genom intervjuer med människor som sitter på egna arkiv. Det är en del av projektet. En annan del är att bygga upp en databas som ska göra det sökbart var olika konstellationer har rört sig i staden. Plats är en viktig del i projektet, att spåra var dessa konstellationer befunnit sig.

Bild
Sandra Grehn

– Jag jobbar med att bygga databasen och lägga in all information som projektet har tagit fram, men det är också en ingång för mig som forskare att ta fram mer material och fördjupa mig i dem, eftersom jag har forskat om barn- och ungdomsteater och många konstellationer som var verksamma vid den här tiden var inriktade på barn och unga. I många fall går vi ner på föreställningsnivå, vilka var det som spelade, vem spelade de för och så vidare. Nationalteatern lyfts ofta fram i de här sammanhangen, men det var inte allt, det finns över 300 konstellationer i databasen. Det var ett rikt scenkonstliv i Göteborg vid den här tiden.

Hur kan du som forskare utveckla detta vidare i framtiden?

– Jag kommer under den här tiden att till exempel titta mer på hur dockteaterverksamheten växte fram under den här tiden. Jag ska intervjua personer och samla in material, inte bara mata in i databaser, utan även fördjupa delar.

Vad tycker du annars om att göra?

– Jag går på mycket scenkonst, jag läser mycket och sjunger i kör. Jag har börjat fjällvandra för första gången i somras och ska nu beta av Bohusleden.