Bild
Idrottande ungdomar
Foto: Gabin Vallet/Unsplash
Länkstig

EU-projekt ska hjälpa idrottsinstitutioner att bli mer jämställda

Den 19 april lanserades SUPPORTER (SecUring sPORTs Education thRough innovative and inclusive Gender Equality Plans) som pågår 2023-2025. Syftet med det EU-finansierade forskningsprojektet är att stödja idrottsinstitutioner i utvecklandet av inkluderande och intersektionella jämställdhetsplaner, med särskilt fokus på att motverka genusbaserat våld.

Bild
jubileumsmärke 25 år

Idrotten hyllas ofta för att den stärker ungdomar och bidrar till inkludering och laganda. Bakom fasaden kan idrottsmiljöer dock även vara platser där sexuella trakasserier och övergrepp sker, samt där toxisk maskulinitet och våldskultur frodas.

Tidigare studier har visat att europeiska idrottsinstitutioner ofta misslyckas med att skydda potentiella offer och ge rättvisa villkor för olika grupper, bland annat baserat på ålder, funktionshinder, kön, könsidentitet, etnicitet, nationalitet, ras och sexuell läggning. I Central- och Östeuropa, området som projektet SUPPORTER, fokuserar på, är situationen dessutom sämre än i övriga Europa.

Målet med SUPPORTER är att bidra till att utveckla jämställdheten inom idrotten vid åtta idrottsinstitutioner i Central- och Östeuropa. Genom ett nätverk av partnerinstitutioner kommer de åtta idrottsinstitutionerna få expertstöd medan de utformar och implementerar intersektionella och inkluderande jämställdhetsplaner.

Genom att utveckla innovativa och skräddarsydda jämställdhetsplaner som angriper genusbaserat våld från ett intersektionellt perspektiv hoppas vi bidra till att göra idrottsinstitutioner säkrare, inkluderande och mer attraktiva, säger Sofia Strid, som leder forskningen i SUPPORTER.

Forskargruppen vid Göteborgs universitet består av Sofia Strid, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Karin Grahn och Suzanne Lundvall vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap och Angelica Simonsson på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Projektpartners

Fondation Europeenne de la Science (ESF), Frankrike  

Göteborgs Universitet (GU), Sverige  

Kentro Erevnon Notioanatolikis Evropis Astiki mi Kerdoskopiki Etaireia (SEERC), Grekland  

Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL), Bosnien Herzegovina  

Univerza v Lubljani (UL), Slovenien  

Univerzita Karlova (CU), Tjeckien

Natsionalna Sportna Akademiya Vassil Levski (NSA), Bulgarien

Lietuvos Sporto Universitetas (LSU), Litauen  

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT), Rumänien  

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport (GSTUPES), Georgien  

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (USEFS), Moldavien