Bild
Figuren visar relativ mängd sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg vecka för vecka, med start februari 2020 (vecka 7). Veckonummer på x-axeln.
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg

Publicerad

Halten av coronavirus i avloppsvatten har direkt koppling till hur stor smittspridningen är. Följ mätningarna från Göteborgs universitet och se hur pandemin utvecklas i området – vecka för vecka.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

Sedan februari 2020 (vecka 7) har en forskargrupp ledd av Heléne Norder på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet undersökt förekomsten av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg. Det senaste resultatet i figuren ovan är från förra veckan (vecka 38) den 19-25 september 2022.

Undersökningarna görs i samarbete med det kommunalt ägda företaget Gryaab, som renar avloppsvatten i Göteborg med omnejd, och skickar ett prov i veckan till forskarna, bestående av prover som samlats in dagligen.

Mätningarna och analyserna har väckt stor uppmärksamhet under pandemins gång. Veckorapporterna har visat både hur utbredd sars-cov-2-smittan är i samhället, och hur fördelningen mellan olika virusvarianter ser ut.

I en vetenskaplig studie, publicerad i tidskriften iScience, kunde forskargruppen slå fast att övervakning av virus i avloppsvatten gör det möjligt att förutsäga en pandemis förlopp, och hur den belastar olika delar av hälso- och sjukvården. Detta oberoende av samhällets testkapacitet och möjligheter att smittspåra.

Av studien framgår att var och en av de fyra pandemivågorna åren 2020-2022 uppvisar ett mönster där toppnoteringarna för sars-cov-2 i avloppsvattnet inom ett par veckor följdes av toppnoteringar för nyintagna patienter med covid-19 på sjukhus.

Virustopparna i avloppsvattnet följdes inte bara av hårdare belastning på sjukhusvården, de kunde också förutsäga ett ökat tryck på 1177 Vårdguiden. En till två veckor efter en virustopp i avloppsvattnet var det fler som ringde in om akut andnöd hos vuxna.

Metoden som används i Göteborg möjliggör även övervakning av andra virus, vilket ger unika möjligheter att snabbt upptäcka pågående utbrott, förutom sars-cov-2 exempelvis noroviruset, som ger vinterkräksjuka, och astrovirus bland barn.