Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CARe-forskare ny medlem i etikrådet för JPIAMR

Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, har utsetts till medlem och vice ordförande i etikrådet för det internationella forskningssamarbetet om antibiotikaresistens, JPIAMR.

JPIAMR är världens största samordnare av global forskning om alla aspekter av antibiotika- och andra former av läkemedelsresistens. Rådets roll är att granska ansökningar om forskningsfinansiering i JPIAMRs olika program och föreslå hantering av etiska aspekter i projekt.

 

– Bakgrunden är mitt eget och andra FLoV-forskares engagemang i universitets satsning Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe. Där forskar vi med fokus på etik och värdefrågor i samarbete med bl a medicinare, statsvetare, ekonomer och miljövetare. Men vi har också från början engagerat oss i direkt samverkan med myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt.

 

JPIAMR stöds av 28 medlemsstater och koordinerar global forskning i samarbete med bland andra Europakommissionen. Etikrådets första uppdrag blir att granska ansökningar om så kallade "one health"-åtgärder mot antibiotikaresistens.

 

– Sådana åtgärder beaktar både sjukvården, människors privata beteende, politiska system, miljön och bruket av antibiotika i djurhållningen. Även om arbetet att hantera antibiotikaresistens i grunden är etiskt motiverat för att värna framtida generationers hälsa kan åtgärder leda till svåra värdekonflikter och etiska dilemman. Det gäller särskilt i forskning, där nyttan alltid är osäker.