Länkstig

Cancervården får avgörande kvalitetsstämpel

Publicerad

Sahlgrenska Cancer Center tar plats bland de främsta cancersjukhusen i Europa. I veckan godkändes Sahlgrenska Universitetssjukhusets ansökan om att bli ett Comprehensive Cancer Centre. Arbetet med ackrediteringen har pågått sedan 2019, i samarbete med Regionalt cancercentrum väst och Sahlgrenska akademin.

– Det här bekräftar vår placering i forskningens och vårdens absoluta framkant, säger sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg.

Sahlgrenska Cancer Center bildades i mars 2020 för att samordna vård och forskning inom cancerområdet. Sedan dess har organisationen tagit en rad viktiga kliv framåt, vilket nu bekräftas av Organisation of European Cancer Institutes (OECI), som nu har beslutat att ackreditera Sahlgrenska Cancer Center som ett av Europas Comprehensive Cancer Centres.

– En sådan här ackreditering är ett kvitto på att Sahlgrenska Cancer Center lever upp till högt ställda krav på hur vård och forskning inom cancerområdet organiseras. Det är också ett kvitto på att vi kan erbjuda våra patienter vård av god kvalitet, säger Claes Jönsson, områdeschef och ordförande i SCC:s ledningsråd.

Högsta internationella nivå

Cancerforskningen sker i nära samverkan med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, där Agneta Holmäng är dekan.

– Under ackrediteringsprocessen har vi fått bekräftat att det vid Sahlgrenska akademin bedrivs cancerforskning på högsta internationella nivå. Sahlgrenska Cancer Center stärker vår translationella cancerforskning, där viktig grundforskning samverkar med klinisk och vårdvetenskaplig forskning, och innebär att forskningsresultat snabbare kan komma vården till nytta, säger Agneta Holmäng.

Hela vårdkedjan håller högsta kvalitet

Ingrid Kössler, medlem i SCC:s patientråd, tycker att ackrediteringsarbetet har varit en viktig resa för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Våra erfarenheter som patienter har använts för att se till att hela vårdkedjan håller högsta kvalitet, från besked till rehabilitering. Ackrediteringen betyder att vi som patienter kan känna oss säkra på att vi får bästa möjliga vård.

Erkännande för svensk cancervård

SCC:s ackreditering innebär att Sverige i dag har tre ackrediterade cancersjukhus.

– Det är ett erkännande av den svenska cancervården och forskningen, och ett viktigt besked för de patienter vi finns till för, säger Claes Jönsson.

I förra veckan tog sjukhusledningen beslut om att ytterligare förstärka det viktiga och alltmer strukturerade samarbetet inom cancerområdet. SCC kommer att få en särskild centrumföreståndare med en deltidsstab.

– Vi behöver skapa så goda förutsättningar som möjligt för att kunna fortsätta leverera på högsta nivå, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Krav för att bli ackrediterad
  • OECI:S ackrediteringsprogram för Comprehensive Cancer Centre har funnits sedan 2008 och syftar till att alla cancerpatienter i Europa ska ha lika tillgång till högkvalitativ cancervård.
  • Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning.