Bild
Porträtt på två journaliststudenter
Foto: Cajsa Malmström
Länkstig

Bra betyg åt JMG:s utbildningar inom journalistik

Hög kvalitet och innehåll som i hög grad motsvarar branschens förväntningar. Den positiva bedömningen av journalistutbildningen glädjer Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, vid Göteborgs universitet.

JMG:s journalistikutbildningar har utvärderats av en extern bedömargrupp som nu lämnat sin rapport efter ett halvår av intervjuer, platsbesök och genomgång av kursplaner och andra dokument.

Bild
Porträtt på Monica Löfgren Nilsson
Monica Löfgren Nilsson, prefekt på JMG.
Foto: Johan Wingborg

– Det är en gedigen utvärdering som visar att våra utbildningar i journalistik håller hög kvalitet, konstaterar prefekt Monica Löfgren Nilsson. Vi är förstås väldigt glada över detta.

Gruppen har träffat såväl institutionsledning som studierektorer, kurs- och programansvariga och praktiksamordnare, som alumner och nuvarande studenter.

Hög kompetens

– Särskilt stolta är vi såklart över omdömet att våra lärare har hög vetenskaplig och professionell kompetens och att dessa kompetenser är integrerade på ett välfungerande sätt i utbildningen, fortsätter Monica Löfgren Nilsson.

Bedömargruppen lyfter bland annat fram det konstruktiva och kreativa samarbetet mellan lärarna. Några andra punkter som särskilt uppmärksammas är:

 • Undervisningen sätter studenternas lärande i centrum
 • Undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet
 • Lärarna har aktuell och adekvat ämnesmässig och högskolepedagogisk kompetens samt att antalet lärare står i proportion till utbildningens omfattning och innehåll
 • Utbildningen är relevant för studenternas och samhällets behov
 • Studenterna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen
 • En för alla studenter tillgänglig och ändamålsenlig studie- och lärmiljö föreligger
 • Kontinuerlig uppföljning och utveckling av hur utbildningen genomförs

Förbättringsförslag

Utvärderingen gäller såväl kandidatprogrammet som magisterprogrammet i undersökande journalistik samt den fristående kursen Medieproduktion som nu döpts om till Digital publicering.

– Utvärderingen kommer också med värdefulla förslag på förbättringsområden, berättar Monica Löfgren Nilsson. Bland annat ska vi arbeta vidare med mindre revideringar av kursplaner och en tydligare gemensam samsyn för betygskriterier och ett mer systematiskt arbete med kursvärderingar och kursrapporter.

Bedömargruppen

Följande personer har ingått i bedömargruppen

 • Magnus Danielson, Universitetslektor – Linnéuniversitetet, Kalmar (ordf.)
 • Mina Shabbaki, Student – Göteborgs universitet (studentrepresentant)
 • Sara Ödmark, Universitetslektor – Mittuniversitetet, Sundsvall
 • Henrika Zilliacus-Tikkanen, Universitetslektor – Helsingfors universitet
 • Stefan Eklund, Chefredaktör – Borås Tidning

Text: Cajsa Malmström

 

Vill du veta mer om JMG:s utbildningar?

Läs mer om JMG:s kurser och program här.

Välkommen att söka höstens utbildningar!

Sista ansökningsdag är 17 april.

Relaterat innehåll