Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

28 beviljade projekt från KVA-fonden

Publicerad

Av 49 ansökningar till KVA-fonden har 28 beviljats. Finansiellt stöd delas ut för främjande av internationalisering och vetenskaplig förnyelse vid Lovéncentret.

Totalt har nära 4.9 miljoner kronor beslutats att delas ut från KVA-fonden under 2018. Det är 17 projekt till Kristineberg, 9 till Tjärnö och 2 som kommer förläggas till båda stationerna.

Ett beviljat projekt kommer att resultera i en internationell workshop med 50 deltagare, 18-20 juni på Tjärnö. Från olika delar av världen har fem huvudtalare bjudits in. Workshopen kommer att handla om odling och användning av alger. Forskningsområdet är under senare år stort på Tjärnö, genom projekten SeaFarm, Sweaweed och AquaAgri Kelp. Henrik Pavia leder workshopen, tillsammans med samarbetspartners från Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan.

Skörd av brunalgen skräppe-tare (Saccharina latissima) i Kosterhavets nationalpark. Foto: Wouter Visch.Henrik Pavia leder workshopen om algodling på Tjärnö

Exempel på gästforskare är Paola Oliveri från University College London. Tillsammans med två kollegor kommer hon studera en typ av stamceller i ormstjärnan Amphiura filiformis. Stamcellerna är avgörande när ormstjärnan skall återbilda de armar som blir uppätna av t ex fisk. Arbetet kommer att ske på Kristineberg under tre veckor i juli-augusti.

Ormstjärnan Amphiura filiformis lever nergrävd i sedimentet och sträcker upp armar i vattnet. De blir ofta uppätna. Förmågan att återbilda förlorade kroppsdelar är därför väldigt användbar. Illustration: Tomas Cedhagen.Paola Oliveri från University College of London gästforskar på Kristineberg