Göteborgs universitet
Bild
Illustration Pedagogen
Foto: Cecilia Lundgren

Samverkan

Forskning och utbildning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten bidrar till en hållbar utveckling i såväl samhälle, miljö som för människor. Detta gör vi genom ett aktivt engagemang i nära samverkan med skolväsendet, lärarprofessioner samt för kunskapsområden inriktade mot människors utveckling och hälsa.

Vill du samverka med oss?

I vår samverkan med det omgivande samhället ingår bland annat uppdragsforskning, uppdragsutbildning, samarbetsprojekt inom forskning och skolsamverkan.

Att vara en del av och påverka samhället är en viktig uppgift för Göteborgs universitet. Exempelvis genom att våra forskare bidrar med sina expertkunskaper, och våra populärvetenskapliga evenemang.

Söker du efter specifika områden eller personer för samverkan med oss, så rekommenderar vi att du söker efter ämnet eller området i vår sökfunktion längst upp till höger på webbplatsen.

Uppdragsutbildning

Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning som universitetet genomför på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer kan köpa utbildning på grund- eller avancerad nivå i form av kurser, seminarier och föreläsningar.

Uppdragsforskning

Forskning där en extern beställare bestämmer forskningsområde. Till exempel forskning som en enskild forskare eller en forskargrupp utför på uppdrag av en myndighet, kommun, organisation eller företag.