Göteborgs universitet
Länkstig

Kustomvandlingar och förändrade livsmöjligheter i ett urbant fiskesamhälle i Indien

Tota-Bengre brukade vara en liten fiskeby, men växande urbanisering och ekonomisk utveckling i närliggande Mangaluru har nu nått denna sandiga halvö. Det har lett till förändringar där framför allt ungdomar attraheras av stadsarbete.

Avhandlingen är en fallstudie som undersöker kustförvandlingar och förändrade livsmöjligheter i ett urbant fiskesamhälle i byn Tota-Bengre i Indien.
Många fiskare har redan uppgraderat sin utrustning mot mekaniserat fiske, medan andra inte längre förväntar sig att barnen ska ta över deras traditionella yrke. Samtidigt gör ett antal ekonomiska utvecklingsprojekt i byn anspråk på mark som traditionellt varit reserverat för bybor vilket skapar ökad osäkerhet inför framtiden. Avhandlingen visar hur fiskare i stadens utkant kan konkurrera, förhandla och reagera på ändrade försörjningsmöjligheter och ökad efterfrågan på mark på många nya sätt.

Mer om avhandlingen

Titel: Fishing from the Shore: Exploring coastal transformations and changing life opportunities in an urban fishing community of India

Författare: Alin Kadfak

Institution: Institutionen för globala studier, avdelningen för humanekologi

Årtal: 2018

Gå till avhandlingen