Göteborgs universitet
Bild
Marin kolonilott i Frihamnen, Göteborg
Foto: Happy Visuals
Länkstig

Framtidsprototyp: Marin kolonilott i Frihamnen

Under 2022 har en plattform för småskalig odling byggts i Frihamnen i Göteborg. Den marina kolonilotten är byggd som en framtidsprototyp. Målet är att den ska vara en mötesplats för framtidens sjömat där besökarna kan lära sig mer om sjömat och odling men också få vara delaktig i att odla och tillaga ny mat från havet.

Vad är en marin kolonilott?

En marin kolonilott är en småskalig odling i havet. Den kan jämföras med en kolonilott på land, men i stället för morötter och potatis är det musslor och alger som odlas.

Går det att odla havslevande organismer i Frihamnen?

Ja, det gör det faktiskt. Saltvatten från havet är tyngre än sötvattnet i älven och skapar förutsättningar att kunna odla musslor och ostron på några meters djup i Frihamnen. 

En del av Prototyp Göteborg

Den marina kolonilotten byggs som en framtidsprototyp och ingår i utställningen Prototyp Göteborg som är en del av Göteborgs jubileumsfirande sommaren 2023.

Finansieringen av den marina kolonilotten kommer från Vinnova genom en utlysning för framtidsprototyper – kreativa förslag för att ta itu med samhällsfrågor. En av de elva förslagen som valdes ut var ”Omställningshotellets marina kolonilott”. 

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet.

Video (1:35)
Omställningshotellet och dess marina kolonilott

Film från Vinnova som presenterar framtidsprototypen Omställningshotellet och dess marina kolonilott i Frihamnen. 

Film från invigningen

Video (4:12)
Invigning av den marina kolonilotten i Frihamnen
Den marina kolonilotten invigdes 3 november 2022 med tal, nybakat tångbröd och plantering av algskott.

Om projektet

Den marina kolonilotten har byggts som en framtidsprototyp och ingår i utställningen Prototyp Göteborg som är en del av Göteborgs jubileumsfirande sommaren 2023. Projektet är ett samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, Centrum för hav och samhälle och Urban Futures vid Göteborgs universitet med finansiering av Vinnova.