Göteborgs universitet
Bild
Jätteostron
Foto: Kirsikka Sillanpää
Länkstig

Kalciumtransport i Stillahavsostronet – i en föränderlig miljö

Stillahavsostronet, Crassostrea gigas, är globalt sett en av de viktigaste odlade arterna av tvåskaliga blötdjur. Utmärkande för arten är det tjocka skalet som skyddar djuret från den yttre miljön, men i framtiden kan ostronet komma att få problem med skalbildningen.

I sin avhandling undersöker Kirsikka Sillanpää upptaget och transporten av kalcium från miljön till det skalbildande området i Stillahavsostronet. För att kunna producera skalet måste ostronet ta upp kalcium från omgivningen och transportera det till skalbildningsområdet, en process som är beroende av yttre förhållanden såsom salthalt, temperatur och pH. De pågående klimatförändringarna förutspås förändra dessa förhållanden i framtiden, och i avhandlingen förklaras på vilket sätt detta kan komma att påverka skalbildningen hos ostronen.

Mer om avhandlingen

Titel: Calcium transport in the Pacific oyster, Crassostrea gigas - in a changing environment

Författare: Kirsikka Sillanpää

Institution: Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Årtal: 2019

Handledare: Kristina ”Snuttan” Sundell

Gå till avhandlingen

Läs artikel om avhandlingen