Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Hur försurning påverkar musslor och deras anpassningsförmåga

Koldioxidutsläpp orsakar en minskning av havets pH och förändringar i havsvattenkemi, en process som kallas för havsförsurning. Detta kommer att ha negativa effekter speciellt för organismer som producerar kalciumkarbonat (CaCO3).

I avhandlingen undersöks effekter av havsförsurning på olika musselarter och deras anpassningspotential. I första sektionen ligger fokus på blåmussel-artkomplexet i Europa och konsekvenserna av hybridisering mellan arter. Därefter undersöks effekterna av havsförsurning på blåmussellarver (Mytilus edulis) från den Svenska västkusten.
Larver utsattes för ett brett pH-spektrum för att identifiera den fysiologiska toleranströskeln för normal skalutveckling. Sedan följde en studie där ärvbarhet av fitness-relaterade egenskaper hos mussellarver undersöktes med kvantitativa genetiska tekniker.
Slutligen identifierades gener som möjligtvis är involverade i de initiala faserna av skaldeponering hos larver av Japanska jätteostron (Crassostrea gigas).
Resultaten från denna avhandling bidrar till en bättre förståelse av anpassningspotentialen till globala förändringar hos musslor och ger viktig information för framtida studier.

Mer om avhandlingen

Titel: Bivalves in the face of ocean acidification

Författare: Alexander Ventura

Institution: Institutionen för biologi och miljövetenskap

Handledare: Sam Dupont och Pierre De Wit

Årtal: 2018

Gå till avhandlingen

Artikel om avhandlingen