Göteborgs universitet
Bild
Illustration av nyttiggörande och samverkan
Länkstig

Om oss

Institutet för innovation och samhällsförändring är en centrumbildning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Institutet driver och stimulerar en utveckling där universitet integrerar ansvaret att nyttiggöra och samverka med ansvaret att forska och ansvaret att utbilda. Verksamheten stimulerar ett akademiskt nyttiggörande på vetenskaplig grund. Ett huvudfokus är på att skapa samhällsnytta genom att ta ett samhällsansvar.