Göteborgs universitet
Länkstig

Institutet för innovation och samhällsförändring

Institutets övergripande uppgift av är att stimulera en utveckling där universitetet integrerar ansvaret att nyttiggöra och samverka med ansvaret att forska och ansvaret att utbilda. Uppgiften är stimulera ett akademiskt nyttiggörande på vetenskaplig grund.