Göteborgs universitet
Bild
GEPOP internkonferens 2020
Länkstig

Om oss

Gothenburg Research Group on Elections, Public Opinion and Political Behavior (GEPOP) är en paraplyorganisation för doktorander och forskare på Göteborgs universitet. GEPOP är sprungen ur en tidigare grupp: the Multidisciplinary Research Group on Opinion and Democracy (MOD) som formerades under 2010 som en del av universitetets strategiska agenda att stötta starka forskningsmiljöer på Göteborgs universitet. Många av GEPOP:s förehavanden härrör från MOD. GEPOP organiserar idag morgonmöten, seminarieserier, intern-konferenser och workshops. Kontakta gärna Mikael eller Henrik om du är intresserad av att gå med i GEPOP.