Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutet för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Maureen McKelvey, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har fått medel till ett 10-årigt forskningsprogram inom ramen för Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram. Pengarna ska användas för att fortsätta uppbyggnaden av en stark forskningsmiljö kring innovation och entreprenörskap i Göteborg.


Entreprenöriella ekosystem: kunskap, innovation och entreprenörskap som medel för samhällsomvandling

Detta är ett forskningsprogram om kunskapsintensiva entreprenöriella ekosystem. I programmet studerar forskarna främst empiriska fenomen inom Sverige, och inom följande insustrier:

  • Fordonsindustrin, inklusive e-mobilitet, autonoma system och artificiell intelligens
     
  • Life science, inklusive bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik
     
  • Idrott/sportteknik

Forskningsprogrammet syftar till att driva fram en förnyelse av den teoretiska och empiriska förståelsen av hur kunskapsbaserade entreprenöriella ekosystem kan etableras och vidmakthållas för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Fokus ligger på det entreprenöriella ekosystemets kraft att revolutionera hur vi skapar tillväxt och välfärd. Frågor som kommer att studeras är till exempel hur entreprenörens roll ser ut i dag, och hur den kommer att förändras framöver till följd av exempelvis teknik- och kunskapsutvecklingen.