Länkstig

Vad erbjuder vetenskapen och vad önskar politiken? Förväntningar på vetenskapen i klimatpolitiskt beslutsfattande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 200 000
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Uttrycket ’speaking truth to power’ innebär att det är tid för handling, men också att det finns viktig kunskap att ta hänsyn till. Vi frågar oss i detta projekt på vilka sätt vetenskapen ’talar sanning’ och hur ’makten lyssnar’ i en pågående klimatomställning. Vi frågar om brist på handling har att göra med brist på tydliga tekniska lösningar,och intresserar oss därför för begreppet ’teknologisk fix’. Fyra fallstudier genomförs där vi studerar i) under vilka förutsättningar en ’teknologisk fix’ är möjlig, ii) vilka alternativen är när en ’teknologisk fix’ inte finns, och iii) hur demokratin kan göras mer ’intelligent’ (dvs. hur vetenskaplig kunskap och tekniska lösningar kan och börs amspela med en demokratisk ordning). I projektet jämförs Sverige och Norge som olika nationella kontexter förde fyra fallen.