Länkstig

Trofiska interaktioner i marina plankton

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Jag vill veta hur havets ekosystem fungerar, särskilt hur planktonsamhällen styrs. Jag studerar därför predation på alla nivåer, från encelliga mikrozooplankton till stora maneter. Födoväven varierar hela tiden och är grunden för hela havens ekosystem och därför är jag också intresserad av hur oceanografin påverkar biologin och produktionen i havet

Medlemmar

Peter Tiselius (professor)

Läs mer om forskningen på vår engelskspråkiga sidan!