Bild
Kerstin Hamiltons doktorandprojekt
Del av A World Made by Science av Kerstin Hamilton på Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA) 2018.
Foto: Vladimir Svetlov. Courtesy of the Riga International Biennial of Contemporary Art. (beskuren bild)
Länkstig

The Objectivity Laboratory: Experimental Documentary Photography in Times of Post-Truth

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
HDK-Valand – Högskolan för konst och design

Kort beskrivning

The Objectivity Laboratory: Experimental Documentary Photography in Times of Post-Truth tillämpar praktikbaserad forskning för att kartlägga och formulera samtida dokumentärfotografiska perspektiv. Arbetet tar som utgångspunkt att det ”postfaktiska” politiska tillståndet aktualiserar frågor som rör fakta, sanning och verklighet inom konsten.

Hur kan konstnärer närma sig samhällspolitiska angelägenheter och visualisera komplexa frågor? Begreppet situerad objektivitet utforskas här för dess produktiva potential i en undersökning av nya teoretiska perspektiv för dokumentärfotografin. Vilka möjligheter uppstår om det historiskt problemtyngda och auktoritära begreppet ”objektivitet” omförhandlas i sökandet efter etiska förhållningssätt och användbara metoder?