Bild
Erik Lignell, doktorand, Foto: Frölunda Hockey Club
Länkstig

Analys av målsituationer i professionell ishockey

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
Frölunda HC
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att analysera målchanser i ishockey och undersöka på vilket sätt taktiska faktorer påverkar utfallet av dessa situationer.

Projektet är en samverkansprojekt mellan Idrottshögskolan på Göteborgs universitet och Frölunda Indians. Inom ishockey finns det begränsat med forskning gällande målsituationer och vad som påverkar utfallet av dessa. Inom andra lagidrotter, exempelvis fotboll, finns flera studier som visar att taktiska faktorer har en stor påverkan på sannolikheten att göra mål.

Detta projekt vill bidra med kunskap kring vad som påverkar sannolikheten att göra mål i ishockey.

Deltagare

Interna:

  • Professor Claes Annerstedt
  • Doktorand Erik Lignell

Externa:

  • Professor Magni Mohr