Länkstig

Coaching, player development and deliberate practice in soccer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Projektets övergripande syfte är att studera lärandemiljöer i lagidrott och med särskilt fokus på fotboll. Mer specifikt så studerar vi hur principer om Deliberate Practice (Eriksson et al., 2018) kan implementeras inom en fotbollsakademi där man vill utveckla och lära pojkar och flickor att bli bättre fotbollsspelare. Studien tillämpar mixade datainsamlingsmetoder och följer unga pojkar och flickor samt deras tränare under såväl träningar som matcher.

Deltagare

  • Professor emeritus Claes Annerstedt
  • Senior professor Berner Lindström
  • Roger Gustafsson, IFK Göteborg